Alltid rätt byta till elbil

Är det bättre att fortsätta köra sin gamla bensin- eller dieselbil istället för att köpa elbil? Eller med andra ord: Är det bästa att köra slut på sin gamla fossilbil?
Nej, det är bättre att byta till elbil!

Frågan är utredd av flera experter. Ett av många svar levererar Sveriges Radio i Vetenskapsradion Klotet redan 14 juni 2017 och i senare uppföljningar till programmet.

Björn Sandén, professor i innovation och hållbarhet på Chalmers Tekniska Högskola, har räknat på saken och säger i SR 2017.

Elbilar lönar sig miljömässigt, i synnerhet i Sverige med vår elmix. Naturligtvis går det också bra att köpa en begagnad elbil, ”är väldigt smart”, säger han.

Det som gör teknikbytet speciellt med elbil kontra fossilbil är att teknikskiftet är så stort. Det skiljer sig från andra teknikskiften.

– Det är förnuftigt att göra det teknikskiftet, säger professor Sandén om att byta från bensin- eller dieselbil till elbil.

– Elbilen blir väldigt rationell och bra, säger Björn Sandén i SR-inslaget.

– Elbil under körning släpper inte ut någonting, påminner han och jämför med fossilbil.

– 80 till 90 procent av utsläppen sker under användning, säger han.

Han råder vidare att köpa elbil med räckvidd för den sträcka, som man som mest kör dagligen.

Enbart om man kör miminalt med sin gamla fossibil – Björn Sandén har räknat på exemplet 150 mil per år – lönar det sig miljömässigt att behålla bensin- eller dieselbilen.

Nu, sex år efter inslagen i SR, är elbilen än mer överkomlig: priserna på elbilar gått ner rejält sedan 2017 och räckvidden är betydligt längre på moderna elbilar.

Det Björn Sandén och andra experter gör är att räkna på hela fossilbilens och elbilens livscykel. I en livscykelanalys tar man med en bils tre delar: produktion (bland annat råvaruframställning samt produktion av material, batteri och bil), användning och återvinning.

Dagens Nyheter har 17 april 2021 en lång artikel, ”Miljöduellen mellan nya elbilen och gamla dieselbilen”, på detta tema. Tidningen svarar på en läsarfråga. I slutet av artikeln kommer DN:s tydliga slutsats:

”Vår slutsats är att ditt miljöavtryck mätt i koldioxid inte minskar för att du behåller din gamla bil, även om den är extremt sparsam. Därför vinner miljön på ett bilbyte – ju förr desto bättre.”

En studie från Eindhovens tekniska universitet (finns här som pdf) understryker tidigare slutsatser från bland annat forskningsrapporter från Nederländerna, att när man gör en livscykelanalys så släpper elbilar ut betydligt mindre koldioxid än fossilbilar.

En Tesla Model 3 behöver bara köra 3 000 mil för att ha kört in hela sin tillverkningsbelastning på miljön, inklusive batterierna, jämfört med motsvarande fossilbil från Mercedes-Benz, enligt studien från Eindhoven. Tesla Model 3 släpper ut 91 gram koldioxid per kilometer jämfört med Mercedes C 220d, som släpper ut 260 gram koldioxid per kilometer, varav 228 gram från körningen. Detta gäller trots att man då utgår från Tysklands bruna elmix med mycket kolkraft. Siffrorna blir ännu bättre i Sverige och Norden med vår mix av nästan helt fossilfri el.

Generellt sett har fossilbilslobbyns studier – och de är åtskilliga – många stora brister:
• överdriver utsläppen från batteritillverkningen
• underskattar livslängden på batterierna
• utgår från att elmixen inte fortsätter att bli allt renare och därmed allt mindre fossilbaserad
• använder ickerealistiska laboratorietester från fossilbilstillverkarna
• räknar inte med fulla koldioxidutsläpp från fossilbränslenas utvinning och distribution.

Bristerna är alltså många. En viktig del är att fossilbilslobbyn underskattar batteriernas livslängd och utgår från att batterierna är slutkörda efter tiden i en elbil. Så är inte fallet, utan batterierna har bara sänkt kapacitet. Många företag förlänger batteriernas livslängd, genom att bygga om gamla bilbatterier till batterier för energilagring eller sätta in batterierna i andra fordon (konverterade båtar, bilar och lastbilar, et cetera).

Det gör att gamla elbilsbatterier kan få ytterligare cirka 20 års livslängd som energilager i elnätet eller som batterier i annat fordon, efter att de är ”slut” som bilbatteri. System finns också för återvinning av batterierna. Sammantaget gör det att utsläppen (koldioxidavtrycket) från en elbil blir blir radikalt mycket mindre under livscykeln än olika fossilbilslobbystudier visar.

Om man vill få en snabb inblick i utsläppen från en elbil respektive bensin- eller dieselbil finns svaren i verktyget How clean are electric cars? från Europeiska paraplyorganisationen Transport & Environment (T&E).

Bilden visar en Tesla Model Y i vinterskrud.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Artikeln publicerad 30 november 2023