Elbilar slår fossilbilar

Elbilar slår fossilbilar i en livscykelanalys på utsläpp av växthusgaser: genomsnittliga europeiska fossilbilen släpper ut nästan 4,5 gånger mer än elbilen med norsk-svensk elmix.

En omfattande studie ger fakta i fråga om livscykelanalys för elbilar och fossilbilar, som Carbon Brief publicerar på sin webbplats.

Här är studien i summering:

• Elbilar har avsevärt lägre utsläpp under sin livstid än konventionella fordon med förbränningsmotorer:
• I länder med kolintensiv elproduktion är fördelarna med elbilar mindre och de kan ha liknande livstidsutsläpp som de mest effektiva konventionella fordonen.
• Men eftersom länder minskar koldioxidutsläppen för att nå sina klimatmål, kommer utsläppen från körning att minska för befintliga elbilar och tillverkningsutsläppen kommer att minska för nya elbilar.
• I Storbritannien 2019 var livstidsutsläppen per kilometer för att köra en Nissan Leaf EV ungefär tre gånger lägre än för en genomsnittlig konventionell bil, till och med innan de tog hänsyn till den minskande kolintensiteten i elproduktionen under bilens livstid.
• Jämförelser mellan elfordon och konventionella fordon är komplicerade. De beror på fordonens storlek, noggrannheten i de bränsleekonomiska uppskattningar som används, hur elutsläppen beräknas, vilka körmönster som antas samt till och med vädret i regioner där fordonen används. Det finns ingen enskild uppskattning som gäller överallt.

Jörgen Bengtson

Artikeln publicerad 4 januari 2021