Elfordonen fortsätter sitt segertåg. Regeringens radikalt sänkta reduktionsplikt, som gjort bensin- och dieselpriserna lägre, och slopade klimatbonus för elbilar, har bara påverkat elbilsregistreringen marginellt.

Andelen elbilar bland nyregistrerade bilar minskar visserligen för andra kvartalet i rad. Men samtidigt ökar laddhybrider och inte minst laddbara lätta lastbilar starkt; sedan 14 februari 2024 är de senare berättigade till en klimatpremie på upp till 50 000 kronor. Elfordonssegertåget fortsätter alltså. I dag finns över 600 000 laddbara fordon i Sverige.

I mars nyregistrerades 24 481 personbilar, enligt statliga Trafikanalys. Av dessa var 56,9 procent laddbara personbilar (13 937), varav 34,2 procent elbilar (8 381) och 22,7 procent laddhybrider ( 5 556).

Fakta talar sitt tydliga språk. Här är fakta om elfordon i Sverige i mars 2024 jämfört med helår 2023 inom parentes.

• 57 procent av alla nyregistrerade bilar är laddbara (58)
• 52 procent av alla laddbara bilar är rena elbilar (52)
• 48 procent av alla laddbara bilar är laddhybrider (48)
• 27 procent fler laddbara fordon på ett år (30)
• 12 procent av personbilsflottan är laddbar (11)
• 583 746 personbilar är laddbara
• 22 683 lätta lastbilar är laddbara
• 2 747 motorcyklar är laddbara
• 1 229 bussar är laddbara
• 543 tunga lastbilar är laddbara

I mars 2024 fanns i Sverige 5 065 publika laddstationer med 37 250 laddpunkter, varav 3 362 med snabbladdning.

Källor är statliga Trafikanalys är branschorganisationen Power Circle.

Läs hela artikeln på Elbilarna ökade i mars 2024!

Jörgen Bengtson
Bild: Power Circle

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *