Elbil billigare vid 1 500 mil

Det är billigare med elbil än fossilbil, även om man bara kör 1 500 mil per år. Det – för många – sensationella beskedet kommer i en avhandling av Jens Hagman från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Jens Hagman har jämfört totalkostnaden för att äga en elbil jämfört med totalkostnaden för en bensin-, diesel- eller hybridbil. Han utgår från bilar i ungefär samma storlek. I jämförelsen tar han upp kostnader för inköp, räntor, amorteringar, service, skatter och drivmedel för en bil som kör minst 1 500 mil om året i minst tre år.

Vad är då resultatet?

Elbilen är ungefär tio procent billigare i totalkostnad!

– Att elbilen är ett miljövänligare alternativ är känt sedan tidigare. Men jag tyckte att det var intressant att även titta på den ekonomiska aspekten. Få personer väljer en dyrare bil bara för att den är miljövänlig, det måste vara ekonomiskt försvarbart för folk att gå över till en miljövänlig bil, säger Jens Hagman i en intervju med Seven Day Bank den 3 maj 2021.

Jens Hagman betonar att en elbil inte alltid är billigare och att det viktiga är att inte utgå från inköpspriset utan att räkna på totalkostnaden för bilen. I avhandlingen har han kartlagt hur bilköpare ser på de två kostnaderna. Endast fyra procent av bilköparna svarade att de tittar på bilens totalkostnad när de väljer bil; hela 58 procent svarade att de inte räknat på någon av bilens olika ägandekostnader.

– Värdeminskning och bränslekostnader i framtiden är svårt att sia om. Elbilen har ett högre inköpspris jämfört med en förbränningsmotor, men skatten, servicen och milkostnaden är i dag lägre – för dig som kör mycket kan det därför verkligen löna sig att äga en elbil, säger han.

– Ofta när man köper ny bil fokuserar man på inköpspriset och hur snål bilen är. Men när nu elbilar blir allt vanligare måste vi börja tänka annorlunda och jämföra alla kostnader för att få en mer sann bild av bilens faktiska kostnad, säger han.

Läs avhandlingen i sin helhet här.

Seven Day Bank har också en kalkyl, för den som vill räkna ut totalkostnaden för en bil: Klicka här!

Jörgen Bengtson

Artikeln publicerad 3 maj 2021
Uppdaterad 20 oktober 2021