Världens snabbaste elbåt

Det första eldrivna passagerarfartyget, svenska Candela P-30, är världens snabbaste elbåt. Den tar – som namnet anger – 30 passagerare, är tolv meter lång, har räckvidd på 60 sjömil, marschfart på 23 knop, toppfart på 30 knop och ren batteridrift.

Candela P-30 är både rullstols- och cykelanpassad. Sammantaget passar den utmärkt i sjötrafik i städer och mellan öar, alltså en pendelbåt.

Candela P-30 är – som den båt- och eldriftsintresserade kanske misstänker – en bärplansbåt. Det gör den synnerligen energieffektiv, eftersom de flygplansliknande vingarna under skrovet trycker båten över vattenytan och minimerar fartygets kontakt med vattenytan.

Fartyget drar 80 procent mindre energi än dagens dieseldrivna pendelbåtar. Dessutom har den fördelen att knappt dra upp något svall, vilket är en viktig fördel i sjöar och skärgårdar, där detta är ett problem, som orsakar erosion, förstörda bryggor och andra problem.

Candela P-30 är ännu inte helt klar. Beräknad sjösättning för testtrafik är fjärde kvartalet 2022. Båten utvecklas med stöd av Trafikverket.

Candela räknar med att Region Stockholm kommer att sätta fartyget i reguljär trafik. Enligt Region Stockholm skulle Candela P-30 kunna minska restiden mellan Stockholm och Vaxholm med cirka 15 minuter och driftskostnaderna med cirka 40 procent.

Den färdiga båten ska inte vara beroende av subventioner, utan vara kommersiellt lönsam.

Dagens industri skriver om Candela P-30 den 1 april 2021 – och nyheten är inget aprilskämt – under rubriken ”På vattnet i rekordfart”.

Jörgen Bengtson

Artikeln publicerad 1 april 2021
Uppdaterad 20 oktober 2021