Viktigt att vi ser över avtalen med IP Only!

Debattinlägget publicerat i bland annat Hudiksvalls Tidning och Helahälsingland 31 mars 2021

I dag kan vi se en ”Gröna vågen 2.0” i Sverige. Många lämnar storstadsområden för att istället flytta till mindre städer och ut på landsbygden. Detta leder också till att många efterfrågar ett utbyggt optofibernät inför en eventuell flytt. Hudiksvalls kommun har även antagit en vision, som säger att kommunen ska växa från dagens drygt 37 000 invånare till 50 000 år 2050, varav hälften utanför själva staden.

På det senaste sammanträdet med kommunstyrelsen föreslog vi i Centerpartiet att det avtal som kommunen tecknat med IP Only borde ses över och eventuellt avslutas. Men ansvariga socialdemokrater och moderater röstade nej till vårt förslag. Vi föreslog även att se över hur Fiberstaden använder det överskott de förväntas få för 2020. Vi anser att det överskottet bör användas för ännu mer fiberutbyggnad i Hudiksvalls kommun.

Bra internetuppkoppling, som kräver optofiber, är i dag en nödvändighet för boende arbete, arbete, studier och social samvaro. Det är en av våra viktiga landsbygdsfrågor, för att ha möjligheten att bo, arbeta och verka även på landsbygden.

Den pågående Covid-19-pandemin har gjort oss kommunmedborgare ännu mer medvetna om hur viktig en bra internetuppkoppling är. Många av oss förväntas numera att jobba hemifrån så mycket vi kan, för att minska smittspridningen. Men i Hudiksvalls kommun saknar fortfarande en ansenlig del av kommuninvånarna en bra, fiberoptisk internetuppkoppling.

Åtskilliga medborgare har även tecknat avtal med leverantörer som inte fullgjort sina åtaganden. För de kommuninvånare som tecknat dessa avtal vore det av stort intresse om en objektiv rådgivning via Hudiksvalls kommun skulle kunna erbjudas.

En god internetuppkoppling via fiber är i dag en självklarhet i stora delar av Sverige. Vi vill att det också ska vara en självklarhet i hela Hudiksvalls kommun. Det är en viktig landsbygdssatsning, för att det ska vara möjligt att verka i hela kommunen. Därför är det nödvändigt att se över avtalet med IP Only, som inte har gett det resultat avtalet utlovade!

Anna Guldbrand
Anton Stark
Bengt-Åke Nilsson
Caroline Schmidt

Jan-Erik Jonsson
Jörgen Bengtson
Karin Hansson

Centerpartiets ledamöter i kommunstyrelsen