Grön omställning, kollektivtrafik och bredband

Anförande i budgetdebatten Region Gävleborg den 23 november 2021

Ordförande, fullmäktigeledamöter, medier och allmänhet!

Hållbarhetsnämndens budget 2022 omfattar 557 miljoner kronor, en ökning med 13 miljoner jämfört med 2021. Uppräkningen är 11,4 miljoner – 2,1 procent – och ett extra tillskott på 1,5 miljoner kronor för att kompensera minskat resande med kollektivtrafiken på grund av coronapandemin och dess efterverkningar.

I ramen ingår nettokostnader för regionalt miljöarbete, kollektivtrafik, bredband, infrastruktur och folkhälsa. Jag kommer att kommentera budgeten ur Centerpartiets synvinkel, naturligtvis med bifall till majoritetens budget, för miljö, kollektivtrafik och i ett nytt inlägg bredband.

Miljö- och klimatarbete
Den gröna omställningen med cirkulära ekonomin i allmänhet och klimatomställningen i synnerhet, är nödvändig för mänsklighetens överlevnad. Temperaturstigningen är här, den är på riktigt och vi måste göra betydligt mer än Parisavtalets åtagande om under två procents temperaturökning och Glasgowavtalets uppföljning.

Enligt Centerpartiet har Region Gävleborg goda förutsättningar att ta på sig en ledartröja i Sverige, Norden, Europa och världen i den gröna omställningen till max 1,5 graders temperaturökning. Gävleborg är ett exportlän med innovativa företag, stark transportsektor och hög förnybar energiproduktion, där vi kan göra mycket mer i form av att skörda vindkraft och lagra el med grön vätgas. Här måste vi gå från ord till handling!

Kollektivtrafik
En nog så viktig del i den gröna omställningen, i det regionala miljöarbetet, är kollektivtrafiken. Här måste vi vara tydliga med målen, vilket Centerpartiet är: först 100 procent fossilfri kollektivtrafik, sedan 100 procent utsläppsfri kollektivtrafik.

Vi är nästan i mål med 100 procent fosillfritt, med att fasa ut diesel och bensin som bränsle inom vår kollektivtrafik och ersätta den med el, biogas och andra biologiska drivmedel.

Nästa mål måste vara 100 procent utsläppsfritt, där järnvägstrafiken är en viktig del; här måste vi nu gå vidare med eldrift av bussar och bilar, i första hand med batteri-drift i andra hand med grön vätgasdrift.

Samtidigt ska Regionen se till att det finns gott om laddplatser för elfordon vid våra Region Gävleborgs byggnader och andra institutioner; här är vi pinsamt dåliga, det finns inte en enda laddplats här på Bollnäs folkhögskola där vi har regionfullmäktige!

Vi får dock inte bara se till tekniken. Vi måste också se till funktionaliteten. Här är det särskilt två delar i kollektivtrafiken som Centerpartiet och jag vill peka på: närtrafiken och modern stadstrafik.

Närtrafiken är en revolution. Nu har alla, även boende i småorter, landsbygd och glesbygd tillgång till kollektivtrafik i form av linjetrafik. Kravet är att man beställer närtrafikresan, som är en anropsstyrd trafik, minst två timmar före avfärd. Närtrafiken finns med flera turer måndag–fredag och är öppen för alla.

Vi behöver dock utveckla närtrafiken. Centerpartiets krav är
• Närtrafik även kvällar och helger.
• Närtrafikturer som fungerar lika bra i båda riktningar.

Modern stadstrafik har vi fått i Söderhamn och Hudiksvall. Nu måste vi gå vidare med modern stadstrafik även i Sandviken och Bollnäs.

Jag yrkar bifall till att ”Samhällsbygget återstartar”, det vill säga till majoritetens budget.

Bredband

Sedan skulle jag i ett andra inlägg ha talat om bredband, men då valde fullmäktige ajournering – och jag tjänstgör inte i morgon. Så här får ni mitt bredbandsinlägg.

I Gävleborgs styrdokument ”Regional plan för bredband 2019–2025” säger vi att hela Gävleborg ska leva. Kostnaden för ett fiberoptiskt bredbandsnät, som når praktiskt taget alla, är enligt planen cirka 730 miljoner kronor. Med dessa pengar ska 99,1 procent av befolkningen ha ”snabbt bredband” på minst 100 Megabit per sekund senast år 2025 och 98 procent på 1 000 Mbps (1 Gbps).

Planen säger inte att kapaciteten ska vara dubbelriktad, det vill säga lika stor till och från abonnent, men det förutsätter jag att vi är överens om. Under coronapandemin har behovet av bredband för alla exploderat, för distansarbete, studier, umgänge och konsumtion.

Mål och tydlighet är viktiga även på detta område. Centerpartiet är extremt tydlig:

1. Långsiktigt måste vi förse alla hushåll och företag, som vill ha ”snabbt bredband”, med fiberoptiskt bredband. Det måste bli lika självklart att kunna ansluta sig till ett fiberoptiskt bredbandsnät, som det är i dag med anslutning till fasta elnätet.

2. Bredbandsmålet måste gälla både permanenthushåll, företag och fritidshushåll, det vill säga alla som vill ha fast bredband.

3. Bredbandsplanen säger inget om att tjänsterna i bredbandsnätet ska vara symmetriska, dubbelriktade, det vill säga ha samma kapacitet till och från användaren, abonnenten. Denna princip är viktig. Centerpartiet förutsätter att det också är Region Gävleborgs mål.

4. Mobilt bredband är nödvändigt för den är kopplad till vår rörlighet och ”internet of things”, som det heter på svengelska. Men mobilt bredband är inte ett långsiktigt alternativ till fast anslutning med optofiber och framför allt inget alternativ för mindre orter och landsbygd. Vi måste vara tydliga med det långsiktiga målet för hushåll och företag: optofiberkabel till alla som vill ha det.

5. Staten måste ta ett mycket större ansvar för finansieringen, för det gör inte marknaden och det kan inte heller kommunerna göra i den omfattning som krävs.

I valet 2022 möter Centerpartiet väljarna i regionvalet med bland annat en tydlig miljöprofil, en satsning på kollektivtrafiken med målet utsläppsfri kollektivtrafik och kollektivtrafik till alla samt bredband med optofiber till alla.

Jörgen Bengtson
Foto: Martin Eriksson