Norden världsledande i elbilar

Norden leder världen i omställning till elbilar. Amerikanska Clean Technica summerar världens tio-i-topp-lista över länder, som kommit längst i elbilsutveckling under första halvåret 2021, med Norden som ledande region.

I topp ligger de fem nordiska staterna i andelen nyregistrerade laddbara bilar (helelektriska och laddhybrider).
• Norge: 82,7 procent
• Island: 55,6 procent
• Sverige: 39,9 procent-
• Finland: 28,3 procent
• Danmark: 26,8 procent

Efter Norden kommer alla andra länder, med Tyskland och Nederländerna på plats sex och sju.

Clean Technia skriver på sin webbplats om företagets mission (uppdrag) och vision.

”Vårt uppdrag på CleanTechnica är att katalysera den rena teknikrevolutionen genom branschens täckning med journalistisk integritet.

”Vår vision är ett radikalt skifte i tankesätt, och att se den korrupta, gamla, klumpiga och smutsiga ekonomin blekna, när den nya stiger upp. Vi föreställer oss, under vår livstid, en global ekonomi baserad på förnybar och ren energi, permakultur och skogsplantering, cirkulärt jordbruk, ekologiska småbruk med smart teknik och elektrifierad transport. Vi ser framför oss bra sysselsättningsmöjligheter för alla, snarare än förmögenhetsackumulering på den högsta en procenten. Och vi föreställer oss en fördelning av resurser, som i sig för oss mot ett jämlikt samhälle.”

Heja Norden i allmänhet och Norge i synnerhet, säger jag!

Jörgen Bengtson

Artikeln publicerad 17 september 2021