Rekord för elbilar

Elbilarna växer. I dag presenterade Power Circle senaste statistiken för Sverige, som visar att elbilarna svingar sig upp till nya höjder.

Power Circle summerar för juni 2021:
• över 30 000 nya laddbara fordon andra kvartalet
• exakt 62 243 nya laddbara fordon första halvåret
• totalt 249 623 laddbara fordon, varav 239 882 personbilar
• ökning av laddbara fordon på ett år: 89 procent
• 32 procent är rena elbilar, 68 procent laddhybrider
• elbilarna har 5 850 MWh batterikapacitet som kan användas som balanskraft i elsystemet
• hela 13 362 publika laddpunkter, varav 1 471 med snabbladdning

Trots den goda utvecklingen, så halkar Sverige efter i elbilstoppen, eftersom så stor andel är laddhybrider; fordonen har både förbränningsmotor och elmotor.

När det gäller rena elbilar har Norge, Nederländerna, Frankrike och Storbritannien fler nyregistreringar av elbilar än laddhybrider. Norge är världsmästare i elbilar, med 20 procent laddbara personbilar mot 4 procent i Sverige för bilbeståndet som helhet.

Men i juni visar den svenska statistiken att elbilarna för första gången gick om laddhybriderna i nyregistrering: 8 101 elfordon jämfört med 8 014 laddhybridfordon.

I begreppet ”laddbara fordon” ingår personbilar, bussar, lätta lastbilar och motorcyklar.

Jörgen Bengtson
Bild: Power Circle

Artikeln publicerad 9 juli 2021
Uppdaterad 4 oktober 2021