Så laddar du elbilen smart

Elbilens motor är extremt effektiv jämfört med diesel- eller bensinmotorn. El är ett högvärdigt drivmedel. Men det gäller att ”ladda rätt”, för att inte få onödiga förluster. Ladda därför inte batteriet när det är kallt, är det viktigaste rådet.

Den som tankar sin elbil, behöver tänka till. Normalt försvinner 10–15 procent av elen på vägen från laddkontakt till batteri. Det beror bland annat på att man vid destinationsladdning (långsamladdning) får energiförluster vid omvandling från växelström till likström, som laddar batteriet. Vid snabbladdning sker laddningen med likström, och därför blir förlusterna då små.

Den som tankar sin fossilbil, behöver inte tänka på så mycket.

Den som laddar ett kallt batteri kan tappa upp emot hälften av elen på väg till batteriet. I kyla drar också bilen mer ström än i värme.

Här kommer några tips vid batteriladdning, för att minska elförbrukningen och skona batteriet:
• Ladda inte när batteriet är kallt, om du vill minska den totala energiförbrukningen
• Ladda inte utomhus i minusgrader, om du vill minska den totala energiförbrukningen
• Låt inte bilen stå med fulladdat batteri, ladda till cirka 80 procent – kolla vad din biltillverkare ger för rekommendation
• Snabbladdning med likström är mer effektivt än långsamladdning med växelström
• Ladda när batteriet är varmt; i kallt väder när du precis har avslutat en resa
• Ladda hellre med långsamladdning (vanligen upp till 11 kilowatt) än snabbladdning, som sliter mer på batteriet
• Toppladda batteriet från 80 till 100 procent i anslutning till att du ska köra bilen, om du behöver ladda fullt.

En annan faktor som också påverkar batteriet och dess livslängd, är om det finns buffert i batteriet. Då innebär 100 procents laddning, att det fortfarande finns ett antal procent kvar i batteriet. Samma gäller vid urladdat batteri. Denna buffert varierar med olika bilar. Kolla vad som gäller för just din bil och modell!

Ytterligare en faktor att tänka på är priset för el. För den som har timtaxa på elen, gäller det att ladda när elen är billig, det vill säga vanligen på natten.

En tredje faktor att beakta, är att man med egen solcellsel kan tanka bilen extra billigt under soliga dagar.

Till sist ett viktigt tillägg: Det är billigare att köra elbil än fossilbil, även om man till och från laddar el dyrare.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Artikeln uppdaterad 24 februari 2022