Elfärjor är igång

Elfärjor är för många något långt borta vid horisonten. Men de är redan verklighet. I Stockholm går två färjor med begagnade batterier från Tesla som drivkälla. I höst blir det eldrift på Trafikverkets vägfärja i Ljusteröleden.

Hösten 2022 tecknade statliga Färjerederiet avtal med ett nederländsk varv om fyra elfärjor, som ska gå på batterier. Den första färjan, Alvaret, ska från och med hösten 2024 gå i trafik mellan Östanå och Ljusterö. Färjan tar 60 bilar och 297 passagerare.

Sedan kommer de andra tre färjorna, med start i början av 2025 för färjan Abisko på sträckan Vaxholm–Rindö.

Färjorna ska alltså gå i två farleder i Stockholms skärgård, Ljusteröleden och Vaxholmsleden. De ska ta bilar, andra fordon och passagerare. För att säkra driften har elfärjorna en reservmotor, som går på det miljövänliga dieselsubstitutet hydrerad vegetabilisk olja (HVO).

De nya vägfärjorna ingår i Färjerederiets Vision 45. Det är en plan för att alla Trafikverkets färjor ska vara klimatneutrala senast år 2045. De ska utrustas med smart teknik och kunna korsa färjeleden med endast en knapptryckning. Satsningen med de fyra elfärjorna är Färjerederiets största satsning någonsin.

Totalt kommer Färjerederiet att bygga tjugotalet nya, smarta elfärjor.

Färjerederiets frigående färjor har fått namn efter planeter, till exempel Tellus, Pluto och Venus. Linfärjorna har fått namn efter fornnordiska gudinnor så som Gerd, Tora, Saga och Embla. De nya elfärjorna får namn efter det svenska landskapet och naturen.

Vid fartygets ankomst förtöjer de nya elfärjorna själva och fäller upp bommarna så att fordonen kan köra av. Under lossning och lastning sker laddning av batterierna. Laddningen får bara ta den tid lasthanteringen pågår, cirka fyra minuter.

Tidningsklippet är från tidningen Skärgården 14–15 mars 2024, som berättar om färjorna och elanslutningen, som nätbolaget Eon står för.

Denna artikel handlar om eldrivna färjor med batterier. Sedan finns också eldrivna färjor med bränsleceller och vätgasdrift, men det får bli en annan artikel.

Stockholmsregionen är inte ensam om eldrivna färjor med batteridrift:
Öresundslinjen Helsingborg–Helsingör, Sverige–Danmark, med färjorna Aurora och Tycho Brahe, som har batterier på 4 160 kilowattimmar (kWh) vardera.
Sognefjord Lavik–Oppedal, Norge, med katamaranfärjan Ampere, som har batteri på 1 000 kWh.
Ærø–Als, Danmark, med färjan Ellen, som har batteri på 4 300 kWh.
Buenos AiresMontevideo, Argentina–Uruguay, ska få en katamaranfärja 2025, som har batteri på drygt 40 000 kWh.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Uppdaterad 29 mars 2024