Nyregistreringen av elbilar slog rekord under 2023 och var 58 procent av alla personbilar. Statistiken visar att laddbara bilar med råge har passerat halvmiljonsstrecket och utgör elva procent av personfordonsflottan. Nyregistrerade ellbilar var till 52 procent renodlade elbilar och 48 procent laddhybrider.

Den 31 december 2023 hade Sverige:
– 561 506 laddbara personbilar
– 21 087 lätta lastbilar med eldrift
– 2 722 motorcyklar med eldrift
– 1 221 elbussar
– 511 tunga lastbilar med eldrift

Totalt växte den laddbara fordonsflottan med 137  044 fordon under 2023. Det var framför allt rena elbilar och lätta lastbilar, som stod för en stark utveckling jämfört med tidigare år.

Antalet laddbara bilar ökade med 30 procent under 2023. Tillväxten av elbilar var hög, även om slopade elbilssubventioner drog ner ökningstakten. Framtiden oroar dock Power Circle, elkraftbranschens intresseorganisation.

– Blickar vi framåt mot 2024 får vi oroväckande rapporter från branschen om att tillväxten bromsar in ytterligare, något som kan påverka möjligheten att nå vår långsiktiga prognos, säger Hampus Thuresson, statistikansvarig på Power Circle, i ett pressmeddelande.  

Utbyggnaden av det många ser som akilleshälen för elektrifieringen av fordonsflottan – publika laddpunkter – ökade under 2023. Sverige har 4 694 publika laddstationer med totalt 34 394 laddpunkter, varav 3 014 med snabbladdning. Antalet laddpunkter ökade 2023 med 1 604 stycken i databasen Nobil, hela 228 procent jämfört med 2022.

Med många elfordonen ökar också batterikapaciteten, som kan användas för ellagring och därmed balansera elsystemet. Den samlade batterikapaciteten är 11 500 Megawattimmar (MWh) vid utgången av 2023.

Bakom statistiken står Power Circle.

Jörgen Bengtson
Bild: Power Circle

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *