Fördelarna med elbil är många, nackdelarna få. Här är en genomgång!

Artikeln summerar till 22 fördelar och några få nackdelar.

Fördelar med elbil
Det finns många fördelar med batteridrivna elbilar:

1. Elbilars räckvidd är tillräcklig i kilometer WLTP. Den är vanligen 50 mil eller mer, där 50 mil WLTP i verklig körning är cirka 45 mil sommar och drygt 30 mil vinter.

2. Elbilar startar vid hur kallt väder som helst. Elbilar har inte fossilbilars startmotor, som krånglar vid kallstarter.

3. Elbilar blir snabbt varma. De flesta elbilar har värmepump, som gör att de snabbare blir varma jämför med fossilbilar.

4. Elbilar är kraftfulla. De har snabb acceleration och har lika snabb acceleration vid alla hastigheter. Detta är till stor fördel vid omkörningar på landsväg, filbyten i stad och utkörning på stora vägar.

5. Elbilar har många flera bränslestationer än bensin- och dieselbilar. Varje eluttag elbilen kommer åt, är en bränslestation. Dessa finns – förutom på traditionella mackar – vid främst parkeringsplatser, bostäder, arbetsplatser och handelsområden.

6. Elbilar använder inhemskt bränsle. Nästan all el i Sverige är inhemsk; en försvinnande del är importerad. Bensin och diesel är importerade bränsle och gynnar vanligen diktaturer i Mellanöstern och/eller Ryssland.

7. Elbilar använder förnybart bränsle. De flesta bränslestationer för elbilar har förnybart el, det vill säga el från främst vatten-, vind- och solkraft.

8. Elbilar är billiga i totalkostnad. Det gäller att mäta en bils kostnader i totalkostnader. I totalkostnader ingår bränsle (inklusive olja för fossilbilar), skatt, försäkring, service, reservdelar, avskrivning/andrahandsvärde med mera.

9. Elbilar är billiga i bränsle. Det kostar cirka 3 kronor per mil om man har en tredjedel snabbladdning och resten långsamladdning hemma eller på annat plats.

10. Elbilar är billiga i drift. Elbilar har inte bara lägre kostnad för bränsle, utan också lägre kostnad för service och reservdelar – elbilars rörliga delar är 20 procent av fossilbilars.

11. Elbilar är billiga i skatt. Skatten är bara en registeravgift. Elen är beskattad, men inte lika högt som på bensin, diesel och gas, och har man egen solcellsel är skatten noll kronor.

12. Elbilar är hållbara. Livslängden för batteriet är vanligen längre än för genomsnittsbilen. Därtill finns en andrahandsmarknad för uttjänta elbilsbatterier, bland annat som solcellslager och i båtar.

13. Elbilar är miljövänliga. Detta gäller om man gör en livscykelanalys på elbilars och fossilbilars miljöavtryck eller mer specifikt koldioxidavtryck. Detta gäller även om elen kommer från kolkraft, som har det mest miljöförstörande bränslet.

14. Elbilar är helt rena i drift. De har inga kväve-, svavel- eller andra föroreningsutsläpp.

15. Elbilar är tysta. Enda ljud de ger ifrån sig är däckfriktionen mot vägen och fartvinden.

16. Elbilar kan man starta varje dag med ”full tank”. Man kan ladda med växelström på många ställen.

17. Elbilar är extremt effektiva. El är ett högvärdigt drivmedel. Elbilars motorer har en verkningsgrad på cirka 83 procent mot fossilbilars cirka 18 procent.

18. Elbilar har buffert i batteriet. Den gör att när räckviddsmätaren visar noll kilometer, finns el kvar. Samma gäller vid laddning till 100 procent. Denna buffert – mätt i batteriets kilowattimmar (kWh) brutto och netto – varierar med olika bilar.

19. Elbilar kan ha dragkrok och taklast. Alla kan inte det, men det finns många modeller/varianter att välja på, med elbilar som har upp till 2 500 kilograms dragvikt.

20. Elbilar är växellådslösa. Det ger exakt gaspådrag, bättre antispinn och lite mekanik.

21. Elbilar är mer precisa i styrning. Detta gäller främst vid fyrhjulsdrift, som många elbilar går att få med.

22. Elbilar är bromseffektiva. Det blir mindre slitage på bromsarna, batteriet laddar vid motorbroms och många elbilar har enpedalskörning.

Nackdelar med elbil
Nackdelarna med elbilar är få. Enda stora nackdel är att om man måste resa mellan två punkter på säg fyra timmar, kräver elbilen att man laddar under vägen. Detta är bara problem vid tidspress.

Elbilens största fiende är kyla. Då minskar räckvidden rejält. Räckvidden minskar också vid hög hastighet, regn, motvind, körstil med mera, men detta gäller för både elbilar och fossilbilar (bensin-, diesel- och gasbilar).

För att få ut det mesta av elbilens laddning och batteri, drar man fördel av att ”ladda rätt”. Det här ska man tänka på vid laddning, för att skona elbilars batterier och minska deras elförbrukning:

√ Ladda inte när batteriet är kallt. Förvärm batteriet eller ladda när man precis har avslutat en resa och batteriet är varmt.
√ Låt inte batteriet vara nära urladdat eller fulladdat; cirka 10–80 procent är ett bra intervall att hålla sig inom.
√ Vid toppladdning av batteriet till 100 procent, gör det i anslutning till att man ska köra bilen.

Bilden visar författarens Tesla Model Y vid snabbladdning i Danmark. Resan går från södra Norrland till södra Spanien. Sträckan är 400 mil, tar fyra dagar, innebär inga praktiska problem, ger betydligt mindre klimatavtryck än tågresa och har skett tre gånger.

Läs hela artikeln på Många fördelar med elbil!

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *