Brytpunkten här för elbilar

Det finns olika sätt att resonera kring brytpunkten för elbilar. Jag hävdar att den är här, dels med en bakåtblick på 2021, dels med en framåtblick på detta år. Förra året slutade med registrering av rekordmånga laddbara bilar; under året ökade andelen laddbara fordon med 64 procent. I år kommer cirka 30 nya elbilsmodeller att göra entré på den svenska marknaden.

En milstolpe 2021 var att Sverige kunder räkna in över 300 000 laddbara fordon, noga räknat 309 114 elfordon. I huvudsak handlar det om personbilar (297 640 stycken), men också ett växande antal lätta lastbilar (8 443), motorcyklar (2 339), bussar (667) och till och med en del tunga fordon (73).

Om man enbart studerar december månad 2021, är 60 procent av alla nyregistrerade fordon laddbara.

År 2020 var förra milstolpen, med cirka 190 000 laddbara fordon.

År 2019 var milstolpen drygt 100 000 laddbara fordon; då hade andelen laddbara fordon vuxit med 49 procent sedan 2018.

Elbranschen samarbetar i Power Circle. Den räknar i sin långtidsprognos från 2019 med 2,5 miljon laddbara fordon 2030.

Verkligheten har gång efter annan slagit prognoserna. Power Circle prognostiserade för 2021 andelen elbilar till 10 procent och laddhybrider till 17 procent av nybilsförsäljningen. Utfallet blev 19 procent elbilar och 25 procent laddhybrider!

– Utvecklingen går otroligt snabbt framåt. Teknikutveckling, konsumenters inställning, fordonstillverkarnas planer och kraftfullare policy, särskilt från EU-håll, är alla saker som har ändrat spelplanen, säger Johanna Barr, expert på Power Cirlce, i ett pressmeddelande.

I Sverige ökar andelen helelektriska fordon (BEV) och laddhybridfordonen (PHEV) minskar. På årsbasis var andelen rena elbilar 37 procent och laddhybrider 63 procent av de nyregistrerade fordonen. Men under fjärde kvartalet 2021 stod nyregistrerade elbilar för 51 procent av alla laddbara fordon. Motsvarande siffra för samma period 2020 var 30 procent.

Bil Sweden prognostiserar att 60 procent av nybilsregistreringarna kommer vara laddbara 2022. Verkligheten kan mycket väl ännu en gång slå prognosen.

Ett orosmoln kan vara att laddinfrastrukturen inte ökar i tillräcklig takt. Antalet publika laddpunkter ökade med 23 procent 2021. De 14 240 laddpunkterna är fördelade på 2 639 laddstationer. Det sker dock en del på området:

• I Sverige presenterade Circle K, OKQ8 och Preem planer på 2 100 nya laddningspunkter vid befintliga drivmedelsstationer.

• Tesla har lovat att börja öppna sina laddstationer för alla elbilar och fortsätter en mycket kraftfull utbyggnad av sitt laddnätverk, en tredubbling av antalet laddpunkter på två år.

• Ionity har lovat att kraftigt bygga ut sitt nät av laddstationer med 350 kW-kapacitet på varje laddpunkt, från cirka 400 laddstationer i dag till 1 000 år 2025, från cirka 1 500 till 7 000 laddpunkter.

• Europeiska Unionen (EU) presenterade 2021 ett nytt mått att beräkna behovet av publik laddinfrastruktur. Tidigare talade man om 0,1 laddpunkter per laddbara fordon; nu 0,66 kW publik laddkapacitet per laddhybrid och 1 kW laddkapacitet per ren elbil.

• Power Circle kom med ett alternativt sätt att beräkna behovet av publika laddpunkter, som har likheter med EU-kommissionens nya indikator. Behovet landade på 90 000 publika laddpunkter i Sverige år 2030.

• Lastbilstillverkarna Volvo, Daimler och Traton presenterade gemensam satsning på utbyggnad av publik laddinfrastruktur för tunga fordon. Målet är att etablera minst 1 700 laddpunkter i Europa – med betydligt högre kapacitet än 350 kW per laddare.

År 2022 ser ut att bli brytpunkten, den så kallade tipping point då laddbara elbilar börjar ta över marknaden, med start i Norden.

Jörgen Bengtson
Bild: Power Circle

Artikeln publicerad 16 januari 2022
Uppdaterad 18 januari 2022