Elbilarna ökade i mars 2024

Elfordonen fortsätter sitt segertåg. Regeringens radikalt sänkta reduktionsplikt, som gjort bensin- och dieselpriserna lägre, och slopade klimatbonus för elbilar, har bara påverkat elbilsregistreringen marginellt.

Andelen elbilar bland nyregistrerade bilar minskar visserligen för andra kvartalet i rad. Men samtidigt ökar laddhybrider och inte minst laddbara lätta lastbilar starkt; sedan 14 februari 2024 är de senare berättigade till en klimatpremie på upp till 50 000 kronor. Elfordonssegertåget fortsätter alltså. I dag finns över 600 000 laddbara fordon i Sverige.

I mars nyregistrerades 24 481 personbilar, enligt statliga Trafikanalys. Av dessa var 56,9 procent laddbara personbilar (13 937), varav 34,2 procent elbilar (8 381) och 22,7 procent laddhybrider ( 5 556).

Fakta talar sitt tydliga språk. Här är fakta om elfordon i Sverige i mars 2024 jämfört med helår 2023 inom parentes.

• 57 procent av alla nyregistrerade bilar är laddbara (58)
• 52 procent av alla laddbara bilar är rena elbilar (52)
• 48 procent av alla laddbara bilar är laddhybrider (48)
• 27 procent fler laddbara fordon på ett år (30)
• 12 procent av personbilsflottan är laddbar (11)
• 583 746 personbilar är laddbara
• 22 683 lätta lastbilar är laddbara
• 2 747 motorcyklar är laddbara
• 1 229 bussar är laddbara
• 543 tunga lastbilar är laddbara

Laddinfrastrukturen har växt rejält under första kvartalet 2024. Jämfört med samma period 2023 har laddstationerna ökat med 331 procent och laddpunkterna med 126 procent.

I mars 2024 fanns i Sverige 5 065 publika laddstationer med 37 250 laddpunkter, varav 3 362 med snabbladdning.

Den fortsatta utvecklingen under 2024 får visa om laddbara bilar tappar mark eller inte. Ett verkar dock klart: subventioner av elfordon lönar sig.

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i Transportstyrelsens vägtrafikregister. Antalet nyregistrerade bilar skiljer sig mot det som branschorganisationen Mobility Sweden redovisar. Mobility Sweden redovisar bara bilar av de senaste tre årsmodellerna och inte bilar som är direktimporterade.

Källor är statliga Trafikanalys är branschorganisationen Power Circle.

Jörgen Bengtson
Bild: Power Circle