Bra att Miljöpartiet de gröna lämnar regeringen. MP har varit ett hinder i omställningen till bland annat en hållbar skogs- och strandskyddspolitik.

Nu finns förutsättningar för bred uppgörelse om skydd av skogsägande och radikal liberalisering av strandskyddet utanför högexploaterade områden; här behövs en ny lag, som undantar flera verksamheter från strandskyddslagstiftningen, innehåller flera undantag från lagen, ger kommunerna en mycket starkare roll och helst ingen roll alls för länsstyrelserna.

Läs mer om behovet av en helt ny strandskyddslagstiftning, som jag arbetade med under drygt ett år som ordförande och sekreterare för Strandskyddsarbetsgruppen i Bygderådet i Hudiksvalls kommun, https://jorgensval.se/radikalt-nytt-strandskydd. Inspelet är remissvaret, som Bygderådet lämnade på utredningen ”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd” (SOU 2020:78). 

Jörgen Bengtson

Inlägget uppdaterat 26 november 2021

Ett svar på ”Öppning för strandskydd”
  1. Intressant input om strandskydd och de nya reglerna i miljöbalken. Återstår att se hur de kommer att tillämpas i praktiken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *