Mindre strandskydd ger fler attraktiva bostäder

Pressmeddelande 28 april 2017

På kongressen med Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (Sabo) i Linköping, föreslog Jörgen Bengtson, vice ordförande för AB Hudiksvallsbostäder, förändringar i strandskyddsreglerna, som gör att fler kan bygga havsnära och sjönära bostäder.

Anledningen till detta var en motion från Magnus Gärdebring, Karlshamnsbostäder AB, om att Sabo ska verka för ”en reformering av strandskyddsreglerna i syfte att underlätta produktion av bostäder”.

– Sabos styrelse hade ett bra, men lite försiktigt yttrande. Det landade i ett förslag om att Sabos styrelse ska ”verka för förändringar i strandskyddsreglerna som innebär att vattendrag och sjöar med lågt skyddsvärde undantas från strandskyddet och som ger kommunerna väsentligt vidgade möjligheter att själv peka ut LIS-områden där det finns god tillgång på stränder”. Detta ville Centerpartiets Sabo-grupp skärpa, säger Jörgen Bengtson, som var ersättare på kongressen.

LIS står för ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen”, som en kommun pekar ut i sin översiktsplan och länsstyrelsen måste godkänna.

– Jag föreslog att Sabo-styrelsen skulle verka för förändringar i strandskyddsreglerna, som ger kommunerna väsentligt vidgade möjligheter att själv peka ut LIS-områden där det finns god tillgång på stränder. Vi ville alltså inte ha begränsningen, som Sabo-styrelsen föreslog, att det skulle handla om ”vattendrag och sjöar med lågt skyddsvärde undantas från strandskyddet”.

– Vi fick inte med oss stämman på förslaget, men det blev en bra debatt om ett förnuftig förslag till förändring av strandskyddet, som skulle ge kommunerna mer makt och länsstyrelserna mindre. I dag har länsstyrelser i län som Gävleborg ett snävt Stockholms- och storstadsperspektiv på strandskyddet. Det är förödande för kommuner som Hudiksvall, Söderhamn, Nordanstig, Ljusdal, Bollnäs och Ovanåker men även för stora kommuner som Gävle och Sundsvall, där attraktivt boende vid hav och sjö är en av våra absolut största tillgångar och konkurrensfördelar, säger Jörgen Bengtson.

Sabo-kongressen antog styrelsens förslag till yttrande och avslog MP- och V-förslag om att avslå motionen. 

– Vårt förslag om lättnader i strandskyddet och rätt för kommunen att peka ut LIS-områden fick fler ja-röster än MP-V-förslaget, men det blev aldrig någon omröstning bland ombuden, säger han.

Sabo har kongress vartannat år. 2017 års kongress var 26–28 april 2017 i Linköping.

För mer information, kontakta
Jörgen Bengtson
jorgen@infopress.se
070-660 55 60
facebook.com/jorgen.bengtson