Vi måste ta klimatkrisen och miljöproblemen på största allvar

Debattinlägg publicerad i bland annat Gefle Dagblad 14 december 2021

Vi har inte tid att vänta. Klimatförändringarna och miljöförstöringen kräver att vi tar krafttag nu för att vända utvecklingen. Det är vårt ansvar, skriver Magnus Svensson och Jörgen Bengtson, C.

Centerpartiet vill vända utvecklingen genom:

Miljövänlig teknik i alla delar av samhället.

Gröna transporter med elektrifiering i fokus.

Förnybar energi som gör Sverige självförsörjande på sol, vind, vatten, jordvärme och annan förnybar energi.

Vi vill, förenklat, minska utsläppen och se till att vi går mot en ljusare framtid.

Vi måste se till att vi satsar på innovation och ny teknik, på lösningar som tar bort koldioxid och föroreningar från atmosfären och vänder utvecklingen.

Vi vill ersätta skadliga fossila bränslen med förnybara bränslen, inte minst i transportsektorn, där eldrift via batterier och vätgas är framtiden. Men det finns också utrymme för mer biogas, där vi behöver bli bättre på att ta hand om vårt rötbara avfall, som är en energiresurs.

Vi vill satsa än mer på förnybar energi, som gör att vi kan avveckla kärnkraften och utveckla förnybara energikällor. Målet måste vara att vi i närtid ska bli självförsörjande på förnybar elektricitet och annan energi.

Centerpartiet vill att det ska bli enklare och mer lönsamt att välja klimatsmarta alternativ, både för företag och för privatpersoner, runtom i landet.

Klimat- och miljöambitionerna i Region Gävleborg, Sverige, Norden, EU och världen måste bli högre än i dag, med skarpa krav för att vi ska kunna nå Parisavtalets mål och helst överträffa dessa och andra miljömål.

Det finns ingen magisk stoppknapp vi kan trycka på. Vi måste hitta smarta och gröna lösningar för att få ner utsläppen och se till att vi kan vända utvecklingen, rädda klimatet, miljön och den biologiska mångfalden. Vi är beredda att ta vårt ansvar men vi måste göra detta tillsammans, hela samhället måste ta dessa frågor på allvar.

Centerpartiet Gävleborg

Magnus Svensson
regionråd

Jörgen Bengtson
ersättare i hållbarhetsnämnden