Satsa på kommunalt moderbolag

Anförande i Hudiksvalls kommunfullmäktige den 20 juni 2022 om Centerpartiets budget

Ordförande, ledamöter, tittare, lyssnare och medier!

Det är hög tid att gå från ord till handling och starta ett nytt kommunalt bolag efter avvecklingen av flera bolag. Centerpartiet och jag talar om ett Hudiksvalls stadshus AB som moderbolag till våra tre kommunala bolag: Glada Hudikhem AB, Fastighetsaktiebolaget Glysis och Fiberstaden AB.

Vi bör samla kommunens bolag under ett holdingbolag och därmed skapa en verklig kommunkoncern. Det har många kommuner för länge sedan gjort före oss, bland annat Söderhamns kommun och Stockholms stad. Nu är hög tid att vi också gör det.

Det finns tre goda skäl till att samla kommunens bolag under ett moderbolag:

1. Vi får en tydlig samling av kommunkoncernens företag.

2. Vi får en situation där vi kan hantera överskott, vinst, inom ramen för kommunkoncernen istället för att skatta bort pengarna till staten.

3. Vi går från årtionden av utredningar – tror det är minst fyra utredningar under årens lopp – från ord till handling.

Jag yrkar bifall till Centerpartiets budgetförslag och då särskilt att flytta investeringarna i skolor, gruppboenden och senior-trygghetsboende till berörda kommunala bolag, Fastighetsaktiebolaget Glysis och Glada Hudikhem AB.

Jörgen Bengtson
Foto: Caroline Schmidt