Norden leder elbilsligan

I juli 2023 passerade Sverige en viktig milstolpe i elbilsutvecklingen: en halv miljon eldrivna bilar! Ungefär hälften är rena elbilar (48 procent) och hälften laddhybrider (52 procent). Därmed är tio procent av den svenska fordonsflottan elektrifierad, enligt Power Circles senaste statistik. Norden intar de fem främsta platserna i nyregistrerade elbilar per invånare 2022, visar sammanställningen i Wikipedia.

För nybilsregistreringen till och med juli 2023 står elbilar för 91 944 bilar, enligt Power Circle. Rena elbilar leder stort, 64 procent (58 932 bilar) jämfört med 36 procent för laddhybrider (33 012 bilar).

Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation för elektrifieringens framtidsfrågor. Wikipedia gör en unik sammanställning av elfordonsstatistik.

Trots att regeringen drog undan mattan för elfordonsutvecklingen genom att avskaffa miljöpremien, fortsätter elektrifieringen av fordonsflottan. Den 31 juli 2023 hade Sverige:
– 504 949 laddbara elbilar
– 16 566 lätta lastbilar med eldrift
– 2 738 motorcyklar med eldrift
– 1 083 elbussar
– 378 tunga lastbilar med eldrift

Även utbyggnaden av det många ser som akilleshälen – publika laddpunkter – ökar. Sverige hade i juli 4 266 publika laddstationer, en kraftig ökning med 1 176 laddstationer under 2023. Antalet laddpunkter ökade mycket kraftigt, med 10 618 stycken. Det totala antalet laddpunkter fördelar sig på:
– 31 355 publika laddpunkter för destinationsladdning
– 2 615 publika laddpunkter för snabbladdning

Med många elfordonen ökar också batterikapaciteten, som kan användas för ellagring. Den samlade batterikapaciteten är cirka 10 700 MWh. Batterilagringskapaciteten ger en betydande nytta för elsystemet på exempelvis Svenska kraftnäts stödtjänstmarknader eller lokala flexibilitetsmarknader. Dock måste elbilen kunna klara av dubbelriktad elladdning, vehicle-to-grid (V2G), också kallat vehicle-to-home (V2H).

Allt detta är enligt Power Circles statistik för ”Laddbara fordon i Sverige juli 2023”.

En annan intressant fråga är hur bilelektrifieringen ser ut i världen. Den mest aktuella statistik över elbilsförsäljning per invånare är för helår 2022. Den innefattar både helelektriska bilar och laddhybrider. De fem nordiska staterna intar de fem toppositionerna, från 38 till 88 procent, sedan följer en knippe länder med över 20 procent, enligt Wikipedia, Electric car use by country:
– Norge: 87,8 procent
– Island: 56,1 procent
– Sverige: 56,1 procent
– Danmark: 38,6 procent
– Finland: 37,5 procent
– Nederländerna: 34,9 procent
– Tyskland: 31,4 procent
– Kina: 30 procent
– Belgien 26,5 procent
– Schweiz: 25,9 procent
– Storbritannien: 22,9 procent
– Irland: 22,2 procent
– Österrike: 22 procent
– Portugal: 21,7 procent
– Rumänien: 21,7 procent
– Frankrike: 21,6 procent

Jörgen Bengtson
Bild: Power Circle

Artikeln publicerad 13 augusti 2023