Dags för munskydd och lite till

Debattinlägget publicerat i Hudiksvalls Tidning och Helahälsingland 5 januari 2022

Vi är mitt uppe i coronapandemins fjärde våg, nu med det mer smittsamma omikronviruset. Sverige har viss respit på grund av långsammare spridning, där hög andel som är immuniserad spelar roll.

Det saknas fortfarande en del i den svenska strategin, för att den ska vara helt rätt.

Här är mina sex krav på vad Sverige snarast bör göra.

1. Inför krav på obligatoriskt munskydd i kollektivtrafiken alla tider på dygnet. Nu fungerar det inte, därför måste det bli ett krav att bära munskydd så fort man stiger ombord på buss, tåg eller liknande. Så har det varit i flygtrafiken i Sverige en längre tid. Så är det i nästan alla andra länder i alla former av kollektivtrafik och många andra sammanhang också. När jag i julrusningstrafik åkte buss i Stockholm, var jag enda trafikant med munskydd på bussen. Det säger mycket om hur det inte fungerar.

2. Inför krav på vaccinationsbevis i alla sammanhang med större folksamlingar inomhus. Det viktiga är att kravet på vaccinationsbevis finns för restauranger, biografer, teatrar, idrottsevenemang, större butiker och andra tillställningar där människor samlas. Gränsdragningen överlåter jag åt expertisen att bestämma. Återigen är detta regel i många länder. När min fru och jag upplevde detta på biobesök på annandag jul, kunde vi både konstatera att det fungerade smidigt och bra.

3. Ställ krav på att alla personal inom stat, region, kommun och privata utförare, som möter människor i sin yrkesutövning, har vaccinationsbevis. Detta krav måste gälla utan undantag, för att skydda våra svagaste och mest sköra; dessa har dessutom vanligen inte något alternativ till den vård och omsorg de behöver och måste därför vara så säkra de någonsin kan.

4. Inför så snart som möjligt krav på tre vaccinationsdoser för att vaccinationsbeviset ska vara giltigt. Det är först vid tre doser, som skyddet verkar vara rimligt bra mot spridning av omikronviruset. Det är också nödvändigt att korta tiden mellan andra och tredje dosen.

5. Börja erbjuda vaccin till alla från fem års ålder. Det finns godkända vaccin för detta. Sverige är världsledande i barnvaccination, så vaccination från fem års ålder borde inte vara något praktiskt eller ideologiskt problem. Självklart ska vaccinationen vara frivillig.

6. Ge fjärde påfyllnadsdos så snart som möjligt – börja med vårdpersonal och utsatta grupper. Israel har börjat ge fjärde dos. Forskningen visar att inom många områden behövs fyra eller flera doser för att bygga upp immunförsvaret.

Jörgen Bengtson (C)