Bredda och fördjupa demokratin!

Debattinlägg publicerat i bland annat Arbetarbladet 10 september 2014

I landstingsvalet väljer vi i år för första gången ett regionfullmäktige.

Den folkvalda, regionala nivån breddar sitt ansvar genom att ta över tillväxtfrågor och infrastruktur från länsstyrelsen och nu senast från samverkansorganet Region Gävleborg.

I höst går också en liten del av länet till val av en lokal folkförsamling. Invånarna i Svågadalen i Bjuråker i Hudiksvalls nordvästra hörn väljer i höst sin egen, partiopolitiska nämnd. Det har man gjort sedan 1996. Denna direktvalda kommundelsnämnd, Svågadalsnämnden, är unik.

Demokratin i Svågadalen är hotad. Om kandidaterna i valet till Svågadalsnämnden är för få eller valdeltagandet för lågt, läggs nämnden ned, säger den politiska majoriteten i Hudiksvall.

Svågadalsnämnden är en av bara två partiopolitiska nämnder i hela Sverige. Denna lokala demokrati ska vi värna och utveckla.

År 1951 hade Sverige 2 710 kommuner, de flesta mindre än Svågadalen i dag. Drygt 20 år senare var de 278. I dag har de vuxit marginellt till 290 kommuner.

I kommunsammanslagningen gick mycket av lokaldemokratin förlorad. I Svågadalen har områdets nära 600 invånare vunnit den åter. Nämnden styr över förskola, skola, äldreomsorg, kultur, fritid och landsbygdsutveckling.

Centerpartiet vill inte bara behålla Svågadalsnämnden. Om det finns intresse att ”rå över sig själv” i någon annan del av kommunen är Centerpartiet i Hudiksvall för att inrätta partiopolitisk nämnd även där.

Om jag får väljarnas förtroende i höstens val kommer jag att arbeta för att stärka den lokala demokratin i alla delar av Gävleborgs län: stöd till samlingslokaler och idrottsanläggningar, stöd till lokala initiativ och enskilda vägar och naturligtvis stöd till att inrätta nya ”Svågadalsnämnder” där intresse finns. Jag kommer i motsvarande grad att arbeta för att stärka den regionala demokratin genom att föra ner statligt ansvar till folkvald, regional nivå.

Jag tar alltså kampen för att både bredda och fördjupa demokratin: bredda demokratin på regional nivå genom att stärka den nya regionkommunen; fördjupa demokratin på lokal nivå genom att verka för fler partiopolitiska nämnder.

Jörgen Bengtson (C)
Enånger, Hudiksvall
redaktör/företagare
kandidat till riksdag, landsting och kommun för Centerpartiet