Fokus företagande

Inlägg publicerat på Facebook och skickat med smärre modifieringar till Gävleborgs sex dagstidningar, SR P4 Gävleborg och SVT Gävleborg 29 augusti 2022

Jag är företagare och kan företagandes villkor. Jag vet att Centerpartiet har en lång historia som bästa parti för företagare i allmänhet och småföretagare i synnerhet.

Förbättrat företagande är till stor del beslut som regering och riksdag måste ta, som skatte- och avgiftssänkningar, regelförenklingar och ny företagsform med förenklade regler för nyföretagare (”ingångsföretag”).

Men det finns mycket vi kan göra på kommunal nivå i Hudiksvall och andra kommuner för att förbättra företagandet:

• Stärk företagande och grön tillväxt i kommunen och Gävleborg i konkreta beslut.
• Förbättra näringslivs- och företagsklimatet, där kommunen ökar samarbetet med företag och företagsorganisationer.
• Satsa på än mer optofiberutbyggnad, så alla får hög överföringskapacitet med ljuset hastighet.
• Förenkla regel- och tillståndshantering, som gör det lättare att starta och driva företag.
• Utveckla besöksnäringen, inte minst skärgårdsturismen och småskalig turism.
• Öka produktion av vindkraft och annan förnybar energi, för flera jobb, ökad konkurrenskraft och snabb klimatomställning.
• Öka resurserna till vuxenutbildningen och satsa på enskilda som vill vidareutbilda sig till bristyrken som näringslivet och kommun-stat efterfrågar.
• Satsa på flera sociala företag i kommunen, som breddar företagandet och ger flera chansen till arbete.
• Ge stöd till Nyföretagarcentrum, Ung Företagsamhet och andra företagsfrämjande organisationer.

Målet är tydligt: Centerpartiet ska vara Sverige bästa parti för företagare och företagsamhet!

Jörgen Bengtson
Centerkandidat till kommunfullmäktige Hudiksvall och Regionfullmäktige Gävleborg