Elbilarnas segertåg fortsätter

Många trodde att elbilarna skulle tappa rejält mot fossilbilar, när regeringen radikalt sänkte reduktionsplikten och gjorde bensin- och dieselpriserna lägre. Men elbilarnas segertåg fortsätter, både i Sverige och Norden.

Fakta sparkar. Här är fakta om elfordon i Sverige i februari 2024 jämfört med helår 2023:
• 51 procent av alla nyregistrerade bilar är laddbara (58 procent 2023)
• 52 procent av alla laddbara bilar är rena elbilar (52)
• 48 procent av alla laddbara bilar är laddhybrider (48)
• 29 procents ökning av laddbara fordon senaste tolv månaderna (30)
• 12 procent av personbilsflottan är laddbara (11)
• 573 342 personbilar är laddbara
• 22 584 lätta lastbilar är laddbara
• 2 735 motorcyklar är laddbara
• 1 226 bussar är laddbara
• 521 tunga lastbilar är laddbara

Antalet nyregistrerade laddbara bilar minskade visserligen i februari 2024 jämfört med helår 2023, men fortsatt är merparten laddbara. Av 51 procent laddbara bilar är 52 procent rena elbilar och 48 procent laddhybrider.

Utvecklingen under 2024 får visa om laddbara bilar tappar mark eller inte. Ett verkar dock klart: subventioner av elfordon lönar sig: Under februari var 23 procent av de nya lätta lastbilarna eldrivna; andelen kommer sannolikt att öka under 2024, eftersom staten införde en klimatpremie för lastbilar den 13 februari.

En flaskhals är publika laddstationer. Här är utvecklingen bra i Sverige. I februari fanns 4 868 publika laddstationer med 35 600 laddpunkter, varav 3 148 med snabbladdning.

Källor är statliga Trafikanalys och branschorganisationen Power Circle.

Även Nordens segertåg fortsätter på elbilsområdet. I sammanställning nedan är Nordens fem stater fortsatt ohotade på topplistan över laddbara fordon i relation till nyregistrerade bilar. Här är listan för 2023 med alla länder, som har nyregistrering av elbilar på minst tio procent:
• Norge: 90,4
• Island: 64,0
• Sverige: 59,8
• Finland: 54,4
• Danmark: 46,1
• Nederländerna: 44,0
• Belgien: 40,7
• Kina: 37,0
• Portugal: 31,8
• Schweiz: 30,1
• Nya Zeeland: 27,2
• Irland: 27,1
• Österrike: 27,0
• Frankrike: 26,0
• Tyskland: 24,6
• Rumänien: 24,4
• Storbritannien: 23,9
• Spanien: 11,9
• Costa Rica: 11,6
• Kanada: 10,8

Jörgen Bengtson
Bild: Power Circle