Bredband, flextrafik och servicepunkter är räddningen

Debattinlägg publicerat i bland annat Arbetarbladet 3 september 2014

”Ska bredband vara räddningen för landsbygden?” frågar Hälsingetidningar 2 september.

Nej, men fiberoptiskt bredband, flextrafik och servicepunkter är räddningen.

Fiberoptiskt bredband – som Hudiksvall under centerledning har fortsatt att bygga ut på landsbygden – är framtiden. Det är bara bredband via fiberoptiska kablar som har tillräcklig kapacitet och därmed är framtidssäkert bredband. Den utbyggnaden måste fortsätta i Hudiksvall och länet som helhet.

Flextrafiken – beställningstaxi till närmaste busshållplats – är en förutsättning för att kunna bo på landsbygden utan bil och ändå ta sig till och från butik, vänner etc. Centerpartiet prioriterar utbyggd flextrafik.

Servicepunkter kan säkra service på landsbygden och i de mindre orterna. Organisationen Hela Sverige ska leva har föreslagit ett system med 500 servicepunkter på landsbygden. Jag står – som centerpartistisk kandidat till kommun, landsting och riksdag – bakom detta förslag. Jag vill utvidga servicepunkterna till fler orter.

En servicepunkt är en ort med skola, post, apotek, affär, samlingsutrymmen, någon form av medborgarkontor och andra nödvändigheter för att man ska kunna leva ett fullgott liv även utanför de stora tätorterna. Det kanske inte alltid går att få allt samlat, men det allra mesta ska ingå i en servicepunkt.

För att få till stånd servicepunkter, behövs en överenskommelse mellan stat, kommun och lokalsamhället/civila samhället, där man med offentliga medel i botten hittar samverkan och lösningar. Kommunerna bör inventera lämpliga orter för servicepunkter i respektive kommun.

JÖRGEN BENGTSON (C)
Enånger, Hudiksvall
redaktör/företagare
kandidat till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige för Centerpartiet