Presentation på danska Demokraternes presskonferens 4 maj 2024, då partiet officiellt blev etablerat, tillsammans med presentation av stortingsledamoten och förra ministern Sigbjørn Gjelsvik (Norge) samt förra folketingsledamoten och EU-parlamentsledamoten Sven Skovmand (Danmark).

Kort om Jörgen Bengtson, presenterad av Lave Broch och Jörgen själv, se Nordens tid är nu – lycka till med Demokraterne!

Därför Norden
• Norden är en geografisk enhet, som har karaktären av en ö i norra Europa.
• Norden har en gemensam historia, där de yttre gränserna under århundradena varit i stort sett oförändrade.
• Norden har en unikt lång period av fred mellan länderna – sedan 1814 – efter århundraden av krig och konflikt.
• Norden delar kultur och religion, om än religion i sekulariserad form.
• Norden har språklig gemenskap, där cirka 25 av 27,7 miljoner invånare förstår/talar ett skandinaviskt språk.
• Norden är en folklig gemenskap, som delar värderingar – personlig frihet, individualism, demokrati – enligt World Values Survey och Inglehart-Welzels kulturkarta över världens länder.
• Norden är politiskt, socialt och ekonomiskt en stabil gemenskap.
• Norden är en ekonomisk enhet, länderna kompletterar varandra och är samlade i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), trots olika relationer till Europeiska unionen (EU).
• Norden har samma rättstradition.
• Norden är samlat säkerhets- och försvarspolitiskt i Nato sedan först Finland och sedan Sverige blev medlemmar.
• Norden har samma grundläggande värderingar.
• Norden har ett välutvecklat folkstyre, vilket detta tillfälle och mångfalden av partier i de nationella parlamentet visar.
• Norden står – till skillnad från EU – för en egen samhällsmodell.
• Norden är unik region i världen, som toppar undersökningar om öppenhet, tillit, yttrandefrihet, miljö, lycka, elbilar, med mer.
• Norden har ett av världens mest omfattande och äldsta regionala politiska samarbeten, Nordiska rådet, med målet att vara världens mest hållbara och integrerade region.
• Norden har passfrihet och öppen arbetsmarknad sedan mer än 60 år; det förra har inte EU trots Schengen.
• Norden röner stort intresse i världen för bland annat nordisk arkitektur, film, mat, mode och musik.
• Norden har fantastisk och varierad natur, enorma naturresurser och förnybar energi, vilket bland annat Danmark visar med sin vindkraft trots landets lilla yta.
• Norden har bland världens högst utbildade befolkningar och satsar mycket på forskning, både internt och globalt.
• Norden är en av världens mest jämställda regioner, som innebär att vi tar tillvara både mäns och kvinnors kompetens.
• Nordens folk vill ha mycket nära samarbete, med samling utanför EU i ett nordiskt statsförbund, visar olika mätningar.
• Norden är en naturlig enhet, som till skillnad från EU har förutsättningarna att bli ett statsförbund, en konfederation.

Det vi saknar är den politiska viljan att förena Norden i ett statsförbund, en federation. Här är Demokraterne nyckeln i Danmark. Jag välkomnar mycket Demokraternes etablering. Med den låga valspärren på två procent i Danmark – är fyra procent i Sverige – har ni mycket goda chanser att ta plats i Folketinget.

Därmed önskar jag Demokraterne – som både vill samla Norden i ett statsförbund utanför EU och vill samla hela Danmark – lycka till!

Jörgen Bengtson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *