Stämma med omröstning

Efter några voteringar och omstuvningar har vi en centerpartilista till regionvalet i Gävleborg. Jag tackar för förtroendet att åter få en ersättarplats. Det är ungefär samma plats jag hade för fyra år sedan, men då hade vi två listor. Höst- och nomineringsstämman med Centerpartiet Gävleborg gick av stapeln på Bollnäs…

Fortsätt läsaStämma med omröstning

PSL – polskt mittenparti (C)

I polsk politik finns sedan slutet av artonhundratalet PSL, Centerpartiets – för många – okända broderparti. PSL är i dag ett viktigt mittenparti i polsk politik. Jag fick förmånen att under 1,5 timmar träffa partiordförande och tidigare ministern Władysław Kosiniak-Kamysz. Under samtalet är det ingen tvekan om att PSL är…

Fortsätt läsaPSL – polskt mittenparti (C)

Centerhistoria i museum

Den gröna fanan fladdrar i vinden utanför det regionala museet i Warszawa. Det är något så unikt som ett historiskt museum över ett parti, Centerpartiets systerparti PSL, och landsbygdsrörelsen knuten till partiet. Det är ungefär som om Centerpartiet och LRF skulle ha ett stort museum över sin historia. – Museet…

Fortsätt läsaCenterhistoria i museum

PSL mot auktoritär regim

Håkan Larsson är Centerpartiets största kännare av polsk politik i allmänhet och polsk centerpolitik i synnerhet. I dag skriver han på sin Facebooksida om svenska Centetpartiets polska systerparti PSL och dess kamp mot Polens auktoritära regim. Han pekar klokt på hur ett i Sverige föga känt parti bjuder motstånd och…

Fortsätt läsaPSL mot auktoritär regim

MP inte att lita på

Miljöpartiet de gröna är inte att lita på. Nu går MP mot två mycket viktiga överenskommelser i januariavtalet: lättnader kring det rigida strandskyddet och stärkt ägande kring skogen. Det är nödvändigt att Centerpartiet går i opposition och fortsätter pressa regeringen, som faktiskt MP ingår i, att hålla centrala överenskommelser. Jörgen…

Fortsätt läsaMP inte att lita på

Tack för kyrkovalen

I dag var det nomineringsstämma för kyrkomöte och stiftsfullmäktige med Centerpartiet Gävleborg. I dessa coronapandemtider är ombuden nedkvittade till 85 istället för 150 och stämman digital. Det var en bra stämma med tydligt besked från kandidaterna att man vill• behålla små församlingar• utveckla ungdoms- och diakoniverksamheten• profilera Svenska kyrkan mer.…

Fortsätt läsaTack för kyrkovalen

Maratonstämma (C)

Årsstämma med Hudiksvalls centerkrets, med mig som ordförande i ett 3,5 timmar långt möte. Allt fungerade – fast nästan alla deltog på distans. Vi var trettiotalet deltagare, varav några helt nya medlemmar. Folkrörelsen Centerpartiet fungerade utmärkt i digital tappning tack vare Zoom. Dock var vi betydligt färre än vi brukar…

Fortsätt läsaMaratonstämma (C)

Slut på innehåll

Det finns inga fler sidor att hämta