Håkan Larsson är Centerpartiets största kännare av polsk politik i allmänhet och polsk centerpolitik i synnerhet. I dag skriver han på sin Facebooksida om svenska Centetpartiets polska systerparti PSL och dess kamp mot Polens auktoritära regim. Han pekar klokt på hur ett i Sverige föga känt parti bjuder motstånd och är ett starkt oppositionsparti.

PSL protesterar, tillsammans med den övriga demokratiska oppositionen, mot den högerauktoritära regeringens ökade ingrepp mot yttrande- och mediefriheten. Just nu är en lag aktuell, som är direkt riktad mot den självständiga tv-stationen TVN. Den negativa utvecklingen av polsk yttrandefrihet och därmed demokrati har pågått sedan regeringsskiftet 2015.

Utveckling i Polen är sorglig. Centerpartiets systerparti PSL, som kämpar för demokratin och mot det auktoritära styret, utgör ett hopp och är sedan gammalt en demokratisk fyrbåk.

Han illustrerar inlägget med statistik från Reportrar utan gränser, som PSL gjort en mycket talande bild av. Den visar att Polen har rasat i global ranking bland världens länder, från plats 18 år 2015 till plats 64 år 2021.

Jörgen Bengtson

Inlägget uppdaterat 4 oktober 2021

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *