I polsk politik finns sedan slutet av artonhundratalet PSL, Centerpartiets – för många – okända broderparti. PSL är i dag ett viktigt mittenparti i polsk politik. Jag fick förmånen att under 1,5 timmar träffa partiordförande och tidigare ministern Władysław Kosiniak-Kamysz. Under samtalet är det ingen tvekan om att PSL är Centerpartiets systerparti, tyvärr försummat av Centerpartiet.

Władysław Kosiniak-Kamysz, 40 år och läkare, tar emot oss – Håkan Larsson, Andrzej Mroz och mig själv – på partihögkvarteret. PSL är Polens största parti räknat i medlemmar, känt som Bondepartiet men med ett namn som alltid betytt mer, ordagrant ”Polska folkrörelsepartiet”, numera vanligen kallat ”Polska folkpartiet” för ickepolacker.

Władysław Kosiniak-Kamysz gör tydligt att PSL är ett parti för mycket bredare folklager än bönder. Det är ett parti för småföretagare och mittenväljare, som varken vill ha vänsterns, den populistiska PiS-regeringens politik eller extremhögerns mörker. Han betonar arbetslinjen och miljöpolitiken, där PiS-regeringen driver bidragslinjen och total avsaknad av miljöpolitik. PiS betyder ”Lag och rättvisa”, men lever dåligt upp till sitt namn.

Władysław Kosiniak-Kamysz gör tydligt att PSL är ett parti för mycket bredare folklager än bönder. Det är ett parti för småföretagare och mittenväljare, som varken vill ha vänsterns, den populistiska PiS-regeringens politik eller extremhögerns mörker. Han betonar arbetslinjen och miljöpolitiken, där PiS-regeringen driver bidragslinjen och total avsaknad av miljöpolitik. PiS betyder ”Lag och rättvisa”, men lever dåligt upp till sitt namn.

– Vi riktar oss till småföretagare, vare sig de är bönder eller it-bolag i städerna. Ideologiskt står vi i mitten, vi vill inte ha revolution – stora förändringar – och accepterar inte att kyrkan spelar partipolitisk roll, säger den djupt troende katoliken Władysław Kosiniak-Kamysz.

Han har personligen känt av kyrkans politiska makt, inte bara att den agerar för PiS och mot PSL, utan också direkt mot honom.

– Jag lider av det, kyrkan sårar mig personligen som djupt troende. I min valkrets predikade prästen att det var stor synd att rösta på mig, säger han.

Frågan är så om PSL med andra partier kan besegra PiS, som lagt beslag på medier och dominerar rättsapparaten?

– Det är frågan. Många i samhället tror inte det går att besegra PiS. Vi måste ändra inställningen. Polska väljare reagerar väldigt emotionellt och inte alltid rationellt, säger han och öppnar för samarbete med alla partier utom extremhögern.

Journalister och historiker vi talat med tror att det är möjligt för PSL, Medborgarplattformen (PO) och 2050 – tre partier i den breda mittenfåran – att besegra PiS. Det tror även PSL:s partiordförande. Men det är problem för det mindre partiet PSL, när det blir trängt av ett större parti som Medborgarplattformen och ett uppstickarparti som 2050.

Jag återkommer med flera artiklar om polsk politik och PSL på denna webbplats under ”Utrikes” och ”Polen”. 

Jörgen Bengtson
Foto: Håkan Larsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *