Elparkcyklar är ett gissel i många städer. Sverige verkar – som vanligt – ha svårt att få ordning på ett nytt fenomen med dess för- och nackdelar. Här kan Stockholm och andra svenska städer lära av storstaden Warszawa.

Jag är på besök i Warszawa och möter massor av elsparkscyklar. En del kör visserligen på trottoarer och är därmed ett problem för fotgängare, men det är ordning och reda på var man hämtar och lämnar sin elsparkcykel. Staden har också många låne/hyrcyklar – även här med ordning på ställ för hämtning och lämning.

Just det senare verkar ju fungera även i svenska städer med låne- eller hyrcyklar.

Elsparkcyklar har många fördelar: miljövänliga, smidiga, ersätter bilar och är utmärkta komplement till kollektivtrafik.

Men varför är det så svårt att få elsparkcyklisterna att ta normalt ansvar i var de kör, hur de kör, vart de kör, var de lämnar sina fordon och annat vi rimligt bra gör med vanliga cyklar?

Varför är det så svårt att få ordning på elsparkcyklar? Varför har inte stat och kommun för länge sedan skaffat sig legala verktyg för att få ordning på detta nya och i många avseenden utmärkta transportmedel?

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Inlägget uppdaterat 6 oktober 2021

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *