Sverige ger gigantiska skatterabatter på el till datahallar. Samtidigt ser det inte ut att bli några svenska tomater i vinter på grund av höga elpriser.

Staten måste lägga om sin elpolitik, så vi sänker skatten för växthus och lantbruk i övrigt till ”datahallsnivå”. Det säkrar livsmedel och arbetstillfällen.

Riksrevisionen riktar hård kritik mot skatterabatten för serverhallar. De ger få jobb och förbrukar hela tre TWh el per år.

”Riksrevisionens granskning visar att det beslutet vilade på underlag med tydliga brister, där varken företagens eller samhällets behov omhändertogs. Någon utvärdering har ännu inte gjorts”, skriver Riksrevisionen 1 september 2022.

Samtidigt läser vi i Land Lantbruk 2 september 2022: ”Landets ledande tomatodlare ställer in odlingen under den kommande vintersäsongen”. Orsaken är ”rusande elpriser”.

Land varnar vidare i en annan artikel: ”Sänks inte elpriserna kommer flera företag att gå i konkurs inom kort.”

Så här kan vi inte ha det! Det behövs förändringar i svensk energipolitik – och det är inte dyr, farlig, centraliserad, opålitlig och sårbar kärnkraft. Vi behöver mer vindkraft i södra Sverige, ökad överföringskapacitet från norr till söder, mer vindkraft i Sverige som helhet,  mer balanskraft i form av biomassa, kraftvärme, vattenkraft och grön vätgas.

Men framför allt behöver vi få ”datahallspriser” för lantbruk i allmänhet och växthus i synnerhet.

Läs hela min artikel under Inspel.

Så här kan vi inte ha det! Det behövs förändringar i svensk energipolitik – och det är inte dyr, farlig, centraliserad, opålitlig och sårbar kärnkraft. Vi behöver mer vindkraft i södra Sverige, ökad överföringskapacitet från norr till söder, mer vindkraft i Sverige som helhet,  mer balanskraft i form av biomassa, kraftvärme, vattenkraft och grön vätgas.

Men framför allt behöver vi få ”datahallspriser” för lantbruk i allmänhet och växthus i synnerhet.

Jörgen Bengtson (C)
Kryssa mig gärna i valet till Region Gävleborg och Hudiksvalls kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *