Jag har länge följt befolkningsutvecklingen i Gävleborgs största fritidshusdominerade område, Långvinds fritidsområde. Under och direkt efter coronapandemin hade jag förväntat mig att antalet mantalsskrivna skulle öka, men så är inte fallet. Det minskar!

Långvinds fritidsområde har aldrig haft så många bebyggda tomter och så hög standard som nu; alla tomter – även obebyggda – har el, åretruntvatten, optofiber och plogade vägar. Ändå minskar folkmängden jämfört med för ett år sedan.

Coronapandemin har fått flera att bosätta sig på deltid i Långvind. Men befolkningen minskar, mätt i folkbokförda personer på Långvinds marker. Hela nedgången är dock i Långvinds fritidsområde, som ändå hyser två tredjedelar av den bofasta befolkningen på Långvind marker. Långvind grundades som järnbruk under svensk stormaktstid, år 1687, men är i dag mer känt som fritidsområde.

Det senaste året har befolkningen i Långvind som helhet minskat till 69 personer jämfört med 71 vid halvårsskiftet 2021. Sedan jag på Långvind.com började kartlägga folkmängden i juli 2014, är antalet folkbokförda invånare exakt det samma, 69 i dag som då.

Huvuddelen av befolkningen i Långvind bor inte längre i bruksorten, Långvindsbruk, utan i Långvinds fritidsområde. Här är det två vägar – eller stigar som de flesta vägarna heter i området – som sticker ut. Blåbärsstigen har åtta invånare och Tärnstigen sju.

Långvinds fritidsområde är över tiden den stora befolkningsvinnaren, med i dag 47 invånare, som dock är mindre än befolkningstoppen på 56 för tre år sedan. Folkmängden de nio senaste åren (2022–2014), mätt vid halvårsskiftet, är 47, 50, 50, 56, 52, 50, 47, 46 och 50 invånare. Dagens 47 invånare är tio gånger fler än de fem som var mantalsskrivna i fritidsområdet i början av 1990-talet.

Långvindsbruk har i dag 14 folkbokförda invånare och ligger därmed klart högre än sin lägsta folkmängd någonsin som var tio år 2018. När folkmängden låg på topp under artonhundratalet bodde cirka 400 personer i Långvind. Folkmängden de nio senaste åren, mätt vid halvårsskiftet, är 14, 13, 13, 10, 13, 12, 14, 12 och 11 invånare.

Långvind i övrigt – byarna Heda, Nora och Östra Myra – har åtta invånare. Folkmängden de åtta senaste åren, mätt vid halvårsskiftet, är synnerligen stabil: 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 och 8 invånare.

Befolkningsstatistiken är insamlad den 9 juli 2022. Uppgifterna består av folkbokförda personer, som finns i publika källor, i vårt fall Ratsit.se, på adresser i Långvind.

Bilden är från midsommarfirande i Långvinds fritidsområde. Den får symbolisera dragkampen om fler boende till Långvind, där alltså fritidsområdet sedan länge avgått med segern – även om den tappat försprånget senaste året.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *