Stockholms gatumiljö håller på att förändras. Det växer fram fler och fler destinationsladdare (”långsamladdare”) för elbilar, här på Bondegatan.

Det är nödvändigt med destinationsladdare vid gatuparkeringar i stad med många lägenhetsboende utan egen garage- eller parkeringsplats med el. Även kommunala och privata garage i Stockholm får laddplatser i växande grad.

Stockholm går före med laddplatser i gatumiljön. Hudiksvall, men även Söderhamn – för att inte tala om Bollnäs som innehar jumboplatsen bland Hälsinglands tre städer – och många andra städer, ligger pinsamt efter. Hudik har bara en handfull laddplatser, där det finns kommunal parkering, Söderhamn något fler, Bollnäs noll.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *