Laddinfrastruktur för elfordon är ett hett och ständigt aktuellt tema bland talare och utställare på det nordiska elbilsmötet, Nordic EV Summit, utanför Oslo. Det pågår i två dagar, 10–11 november 2021.

Elefanten i rummet, Tesla, med en suverän laddstruktur över större delen av Europa, finns inte där.

Tesla definierar enkelhet med elbilsladdning: automatisk förvärmning av batteriet, digital karta i bilen som talar om var lämpliga laddstationer finns längs ens rutt, enklast tänkbara laddning med knapp som öppnar laddluckan, laddhandske man sätter i bilen, laddning som startar automatiskt, laddning som man avslutar med en knapptryckning i appen, nya knapptryckningar för att lossa laddhandsken och stänga laddluckan, automatisk debitering på föranmält kort.

Tesla är totalt dominerande i laddnätverk. Nu bygger man ut det än mer, med tredubbling av antalet laddpunkter på två år. Även Sverige, som har ett väl utbyggt nät, även i glesbygd, kommer att få flera laddstationer och framför allt laddpunker. Det lär komma nya stationer i både glesbygd och stadskärnor.

Men vad händer med andra laddnätverk?

Mycket, men det är en marknad med många aktörer, ungefär som i bilismens barndom med många biltillverkare, och olika tekniska lösningar. Därtill vill näst intill varje bilmärke ha sin egen app och laddinfrastruktur.

Hoppet är en standard för problemfri laddning, ”plug & charge”. Den var Porsche först med att börja använda. Flera har följt efter och är på väg.

Till detta kommer att Tesla har börjat öppna sitt stora och snabbt växande supersnabbladdarnätverk för alla typer av elbilar.

Som ytterligare lök på laxen lär Teslas enda paneuropeiska utmanare i snabb supersnabbladdning, Ionity, vara på väg att bygga ut sitt i dag magra nät.

För den som vill blicka framåt på elladdning av tunga fordon, finns spännande nyheter. Dagens standard på maximalt 350 kW-laddning, som ingen personbil i dag kan ta emot, ser i en rimligt nära framtid ut att få nya standarder: 1 000 och 3 000 kW!

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *