Centerpartiet stärker tryggheten i vården i Region Gävleborg! Vi gör det med bland annat ”fast läkarkontakt” – namngiven läkare som är individens länk i vårdsystemet – och många lokala hälsocentraler.

En fast läkarkontakt, där Norge är ledande, är viktigt för tryggheten, framför allt för personer med komplexa behov, som multisjuka, äldre med flera åkommor och individer med kroniska sjukdomar.

Centerpartiet ser till att fler i Gävleborg har en fast, namngiven läkarkontakt i vården. Sedan januari 2021 har antalet fasta läkarkontakter ökat med nästan 29 000 personer. Det innebär att drygt 78 000 invånare nu har egen läkare.

Tack vare att Centerpartiet är med och styr Region Gävleborg har vi steg för steg också fått större valfrihet mellan offentliga och privata hälsocentraler, många flera hälsocentraler, bevarat sjukhus i Bollnäs samt utvecklat mobila vårdteam. Detta är viktigt i ett län med stora avstånd. ”Nära vård” betyder lokala hälsocentraler, tre sjukhus (Gävle, Hudiksvall, Bollnäs) och möjligheter till både fysiska och digitala vårdbesök.

Rätten till god vård ska gälla alla! Den är också viktigt för den kommunala omsorgen, som är beroende av väl fungerande hälso- och sjukvård i Gävleborg.

Centerpartiet kommer att fortsätta driva på för att stärka tryggheten i vården, för hela Gävleborgs bästa!

Jörgen Bengtson (C)
Kryssa mig gärna i valet till Region Gävleborg och Hudiksvalls kommun

Läs hela min artikel under Inspel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *