Nyregistreringen av elbilar slog i december 2022 rekord: 18 207 elbilar av totalt 35 879 registrerade bilar. Det visar statliga Trafikanalys officiella statistik, som kom i dag.

Av de nyregistrerade bilarna under december var andelen klimatbonusbilar 73 procent jämfört med 59 procent i december 2021. Klimatbonusen avskaffades i november 2022, men bilar beställda/köpta före avskaffandet kan få klimatbonus även om de levereras senare. Vad som händer framöver med nyregistrering av elbilar är oklart. Siffrorna för januari och februari 2023 blir därför intressanta.

I december 2022 blev eldrift den vanligaste drivlinan, med hela 51 procent av alla nyregistrerade personbilar. Laddhybrider stod för 23 procent och bensin för 12 procent.

Nyregistreringsstatistiken varierar beroende på källa.

Nyregistreringarna från Trafikanalys innehåller alla fordon, som under månaden har kommit in i Transportstyrelsens vägtrafikregister. Branschorganisationen Mobility Sweden redovisar bilar av de senaste tre årsmodellerna; bilar som är direktimporterade finns inte med.

Jörgen Bengtson
Grafik: Trafikanalys

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *