Det finns två sätt att driva en elbil på, med batteri eller vätgas. Batteridrivna elbilar satsar i stor sett alla biltillverkare på. Vätgasbilar har mest asiatiska biltillverkare – Honda, Hyundai och Toyota – gått in för, men det finns också några få andra, där tyska BMW sticker ut.

Jag har haft ett fåtal artiklar som berör vätgasbilar på Jörgensval.se: Har elbilar på vätgas en framtid? om BMW iX5 Hydrogen (2 mars 2023), Elfordon: definitioner kring elfordon (6 februari 2023) och Nya prognoser för elfordon (12 juni 2022).

Vätgasbilen är som en vanlig elbil, men vätgasen och vätgasbilarna har flera stora nackdelar:
• vätgasproduktionen har stora energiförluster
• vätgasproduktionen är till stor del ”fulvätgas”, alltså inte grön vätgas gjord på förnybar el
• tankställena är så få i Sverige att vätgasdrift ofta inte fungerar, i Sverige fem stycken i april 2023
• bilmodeller med vätgasdrift är få och relativt dyra
• bränslecellerna innehåller sällsynta och dyra metaller, främst platina
• milkostnaden är hög

Driften sker med hjälp av bilens bränsleceller genom en reaktion mellan syre (luften) och väte (”drivmedlet”). Ur bilens avgasrör kommer enbart vattenånga.

Det som kan förändra vätgasbilens framtid i Sverige och Europa är bland annat att intresset för vätgasbilar håller i sig, att produktion av grön vätgas i mindre skala växer, att Europeiska Unionen kräver att det ska gå att tanka/ladda vätgas eller el var tionde mil på huvudvägar inom EU samt att behovet av stora batterier försvinner.

BMW har en vätgasbil, BMW iX5 Hydrogen. BMW visade bilen för första gången på mässan IAA i Frankfurt 2019, hade premiär på bilsalongen i München 2022 och presenterade den mer i detalj 2023. Men det går inte att köpa! Finns bara att hyra. Och serieproduktion för marknaden kommer först cirka 2025.

Bilen bygger på en fossilbilsplattform och modellen BMW X5. Bränslecellerna kommer från Toyota och har vätgasen lagrad i två tankar under 700 bars tryck. I dag är satsningen ett pilotprojekt med högst 100 bilar.

Dagens Nyheter har trots begränsningarna testat bilen – och betyget blir inget vidare, 18 av 25 poäng.

BMW iX5 Hydrogen går inte att köpa, bara att hyra, med oklart pris.

DN nämner inga konkurrenter.

I sammanställningen nedan utgår jag från BMW iX5 Hydrogen, som testet omfattar, där jag summerar vad jag uppfattar som biltestarens plus och minus med bilen.

På plussidan:
+ snabb att ”ladda”
+ litet och miljövänligt batteri
+ lättare än batteridriven elbil
+ stort bagageutrymme
+ tyst
+ olika körprogram
+ miljövänlig
+ hög komfort

På minussidan:
– få tankställen
– hög milkostnad
– går inte att köpa, dålig ekonomi

BMW iX5 Hydrogen får 18 av 25 poäng i testet.

Testet publicerades i Dagens Nyheter 22 april 2023 (bakom betalvägg).

Jörgen Bengtson
Foto: BMW

Läs hela artikeln på Framtid för vätgasel i BMW?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *