Varje ny prognos för elfordon, slår tidigare prognoser. En ny prognos från Boston Consulting Group (BCG) säger att över hälften av alla försålda fordon kommer att vara elbilar före 2035.

Dagens industri refererar den 11 juni 2022 en ny prognos från BCG. Enligt den räknar konsultbolaget med att 59 procent av alla nya fordon, som säljs världen över, kommer att vara batteridrivna elfordon senast år 2035.

Till detta kommer vätgasdrivna elbilar inom kategorin eldrivna och därmed utsläppsfria motorfordon. Sedan finns också fossilfria fordon drivna med bland annat biogas, syntetisk diesel och etanol.

I förra årets prognos från BCG räknade företaget med att andelen batterielfordon skulle uppgå till 45 procent är 2035.

Som vanligt går elbilsutvecklingen snabbare än prognoserna. Men skillnaden på 14 procentenheter på bara ett år – från samma välrenommerade företag – är anmärkningsvärd.

Världen går allt snabbare mot en elektrisk motorfordonsflotta. Miljön och fordonsekonomin är bara att gratulera.

Jörgen Bengtson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *