År 2018 tog jag initiativet till att bilda Bygderådet i Hudiksvalls kommun. Nu har bygderådet, som samlar byalag och andra lokala utvecklingsgrupper i kommunen, byggt upp verksamheten under några år. I dag hade vi – vad vi hoppas – en återkommande heldagskonferens.

Konferensen Mötesplats för framtiden, som vi höll på Folkets hus i Delsbo, samlade runt trettio deltagare kring stimulerande föredrag och inlägg från deltagarna.

Mats Svensson, Delsbo byaråd, har på bilden just avslutat sitt föredrag om allt spännande som sker i Delsbo och Dellenbygden.

Sedan tar Kjell Svensson vid och berättar om det mycket intressanta projektet Tomma hus, som gett gott resultat i form av tomma permanenthus, som folk köpt, rustat upp och flyttat in i.

I grupper betar vi sedan av ytterligare intressanta föredrag, där jag lyssnade på Bengt Karlström, som berättade om spännande bysamverkan i Skålan, Bergs kommun.

Konferensen började med att Jenny Engström berättade om Råneå ekonomisk förening. Den samlar mycket framgångsrikt många aktiviteter i Råneå älvdal, som i huvudsak är i Bodens kommun.

På slutet berättade Olle Persson om metoden FMP (Förädlingsmakapären) och dess möjligheter till bygdeutveckling med målet att ta fram en lokal utvecklingsplan (LUP) och arbeta vidare från den.

Konferensen var möjlig tack vare bidrag från Hälsinglands sparbank och Hudiksvalls kommun.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Uppdaterad 8 november 2022

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *