Valrörelsen är i gång. Själv ska jag försöka bidra med insändare och debattartiklar inom olika områden, som ligger mig varmt om hjärtat.

I dag har jag skickat ett inlägg om kollektivtrafiken i Gävleborg till länets sex tidningar samt SR Gävleborg och SVT Gävleborg.

Inlägget redovisar våra sex starka stråk för kollektivtrafiken, pläderar för ökad turtäthet och flera stationer på Ostkustbanan. Till detta kommer krav på modern busstrafik i våra fem största tätorter, där Söderhamn och Hudik redan fått det. Centern vill också har turer med närtrafiken även kvällar och helger samt turer anpassade till resor i båda riktningarna.

Ytterligare en fråga är mer pengar till Gävleborgs vägar. Vi tolererar inte att vårt län har Sveriges sämsta vägstandard!

Läs hela inlägget under Inspel!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *