Jag är företagare och kan företagandes villkor. Jag vet att Centerpartiet har en lång historia som bästa parti för företagare i allmänhet och småföretagare i synnerhet.

Till stor del måste regering och riksdag ta beslut om förbättrat företagande, som skatte- och avgiftssänkningar, regelförenklingar och ny företagsform med förenklade regler för nyföretagare (”ingångsföretag”).

Men det finns mycket vi kan göra på kommunal nivå i Hudiksvall och andra kommuner för att stärka företagande och grön tillväxt, till exempel att förbättra näringslivs- och företagsklimatet, satsa på optofiberutbyggnad till alla företag, förenkla regel- och tillståndshantering som gör det lättare att starta och driva företag, utveckla besöksnäringen inom skärgårdsturismen och småskalig turism, öka produktion av vindkraft och annan förnybar energi, öka resurserna till vuxenutbildningen, satsa på flera sociala företag samt ge stöd till Nyföretagarcentrum, Ung Företagsamhet och andra företagsfrämjande organisationer.

Målet är tydligt: Centerpartiet ska vara Sverige bästa parti för företagare och företagsamhet!

I dag har jag skickat ett inlägg om företagande till Gävleborgs sex tidningar samt SR Gävleborg och SVT Gävleborg.

Läs hela inlägget under Inspel!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *