Coronapandemin påverkar Långvinds folkmängd och fastighetsförsäljningar. Under 2021 har priserna på tomter och stugor ökat i Långvinds fritidsområde. Men har också de folkbokförda invånarna ökat? Har flera flyttat till Långvinds marker?

Nej, sedan årsskiftet 2019–2020 har befolkningen minskat från 76 till 70 personer vid årsskiftet 2021–2022. Jag började hålla koll på befolkningen i Långvind i Enångers sockens sydöstra del på Hälsisngekusten vid halvårsskiftet 2014. Jag har minst en gång per år, man ofta vid både halv- och helårsskifte, skriv om detta på Långvind.com.

Sedan jag började min min befolkningsspaning har befolkningen ökat från 69 folkbokförda invånare 2014 till 70 i dag.

Samtidigt vittnar många om att allt fler är i Långvinds fritidsområde året om. Sannolikt har det ökat under coronapandemins två år 2020 och 2021, utan att man ändrat folkbokföringsadress till Långvind.

Huvuddelen av befolkningen i Långvind bor inte längre i bruksorten, utan i Långvinds fritidsområde.

Här är vägarna – eller stigar som de flesta vägarna heter i området – med flest mantalsskrivna invånare: Blåbärsstigen har nio folkbokförda invånare, Tärnstigen sju samt Dragösstigen, Laxstigen, Renlavsstigen och Älgstigen fyra vardera.

Långvinds fritidsområde är över tiden den stora befolkningsvinnaren i Långvind, med i dag 48 invånare. Det är dock färre än befolkningstoppen på 56 folkbokförda invånare sommaren 2019. Folkmängden de fem senaste åren (2021–2017), mätt vid årsskiftet (utom 2020 då det är vid halvårsskiftet), är 48, 50, 54, 52 och 52). Dagens 48 invånare är tio gånger fler än de fem som var folkbokförda i fritidsområdet i början av 1990-talet.

Långvindsbruk har i dag 14 folkbokförda invånare. Folkmängden har ökat något från bottennoteringen tio invånare sommaren 2019. När folkmängden låg på topp under artonhundratalet bodde cirka 400 människor i Långvind. Folkmängden de fem senaste åren (2021–2017), mätt vid årsskiftet (utom 2020 då det är vid halvårsskiftet), är 14, 13, 14, 13 och 12.

Långvind i övrigt – byarna Heda, Nora och Östra Myra – har åtta invånare. Folkmängden de fem senaste åren (2021–2017), mätt vid årsskiftet (utom 2020 då det är vid halvårsskiftet), är 8, 8, 8, 8 och 8.

Befolkningsstatistiken är insamlad den 5 januari 2022. Uppgifterna består av folkbokförda personer, vilka är 16 år eller äldre och finns i publika källor, i vårt fall Ratsit.se, på adresser i Långvind.

Bilden är från midsommarfirande i Långvinds fritidsområde. Den får symbolisera dragkampen om fler boende till Långvind, där alltså fritidsområdet sedan länge avgått med segern – men där Långvindsbruk minskat avståndet i folkmängd vid årsskiftet 2021 jämfört med 2017.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *