Försäljningen av rena elbilarna ökade med 367 procent i januari 2022 jämfört med ett år tidigare. Samtidigt minskade nybilsregistreringen med tre procent.

Laddbara bilar – det vill säga både helelektriska bilar och laddhybrider– stod för 53 procent av all nyförsäljning i januari månad. Av alla registrerade bilar var 26 procent rena elbilar och 27 procent laddhybrider. Det visar statistik från branschorganisationen Bil Sweden.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Jag tror på 2022 som genombrottsåret för rena elbilar. I januari stod de för drygt en fjärdedel.

Min gissning är att rena elbilar inom några månader står för en större andel än laddhybriderna, som månad för månad tappat mark.

I dag finns flera osäkerheter kring elbilar, som gör att nyregistreringen inte slår igenom med full kraft:
• pengarna slut för miljöbonus 2022
• oklarheter kring föreslagna skärpningar i bonus–malus som bonustak, sänkt bonus, nya bonusgränser och sänkta malusgränser
• sänkt bonus 2023 för elbilar

– De senaste månadernas ökning av laddbara fordon har primärt skett hos privatkunder, mycket drivet av lanseringar av nya modeller i olika prissegment. De förändrade förmånsreglerna har medfört en dämpning av laddbara bilar hos företagskunderna, säger Mattias Bergman, verkställande direktör för Bil Sweden, i ett pressmeddelande.

När villkoren klarnar, kan vi sannolikt se fram mot ökade företagsregistreringar av elbilar – och ännu fler elbilsregistreringar.

Jörgen Bengtson
Bild: Bil Sweden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *