Lantmäteriet är en svår myndighet att rå på. I dag bevisade Sveriges Television (SVT) att det är möjligt. SVT berättade i ett nyhetsinslag att jag fått Lantmäteriet att ge namn på en sjö i Långvind, Enånger, Hälsingland.

Agneta och jag upptäckte i april 2020 en okänd sjö väster om byn Östra Myra i Långvind i sydöstra delen av Hudiksvalls kommun.

Efter lite efterforskning kom vi fram till att sjön var ett vattenfyllt stenbrott. Det uppstod när nya E 4:an och järnvägen byggdes mellan Söderhamn och Enånger. Därför föreslog vi i en inlaga till Lantmäteriet att sjön skulle få namnet ”Stenbrottssjön”.

Lantmäteriet höll med, och i dag hade SVT ett inslag om ”den unika sjön som fram tills nu saknat officiellt namn”.

Jag tog med sig SVT-reportern Bizz Sjöblom och pulsade fram på oplogade vägar tills vi nådde sjön.

Det är mycket ovanligt att en sjö inte har ett namn, säger Lantmäteriet. Det tycker dessutom att ”Stenbrottssjön” är ett bra namn:

”Det till Lantmäteriet inkomna förslaget Stenbrottssjön är ett väl valt namn som tydligt utpekar en bestämd lokal och som genom sitt ordinnehåll lätt väcker associationer om just denna lokal. Namnet är också språkligt okontroversiellt och lättanvänt”, skriver Lantmäteriet som motiv till sitt beslut.

Jag har gått i klinch med Lantmäteriet tidigare. För ungefär 15 år sedan föreslog jag att tre gårdar med hävdvunna namn i Långvindsbruk, skulle få sina gamla namn på kartan. Så blev också fallet. Numera finns Kvarnen, Kungsgården och Mellanhammaren på kartan. Ett fjärde namn fick inte Lantmäteriets gehör, Långvinds strömmar. Det var namnet som jag trodde var namnet på ån, som gav upphov till ett järnbruk 1687.

Lantmäteriet höll med om att ån skulle få ett namn, men tyckte att ”Långvinds strömmar” var arkaiskt, så verket gav ån namnet – Långvindsån. Sedan har jag grävt i Riksarkivets gömmor och hittat privilegiebreven för Långvind, ett för ålfiske och ett för järnbruk. Här framgår att namnet på ån är ”Långvinds ström”. Så det får väl bli en ny inlaga till Lantmäteriverket om detta.

Långvind.com har tidigare skrivit om detta: Ny sjö på Långvinds marker (3 februari 2022) och Okänd sjö i Långvind (15 april 2020).

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *