Jag trodde inte att Vladimir Putin skulle gå så taktfast i Adolf Hitlers fotspår. Men det gör han: Ryssland tar över och efter Hitlertyskland. Vi har åter krig i Europa, som faksimilet illustrerar, och där Hitler tittar över axeln på Putin.

Först använder Ryssland samma skäl för annektering av delar av Ukraina, som Hitlertyskland använde 1938 för sin annektering av delar av Tjeckoslovakien (sudetområdet): skydda sina ”landsmän”.

Sedan iscensätter Hitler respektive Putin anfall mot ett grannland under förment självförsvar, som Hitlertyskland gjorde 1939 mot Polen och Ryssland gjorde mot Ukraina tidigt på morgonen den 24 februari 2022.

Därefter följer direkt den fullskaliga invasionen för att skapa ”lebensraum” för det egna folket, som Hitlertyskland gjorde 1939 mot Polen och nu Ryssland gör mot Ukraina.

Sverige måste göra det som går för att stödja Ukraina och oppositionen i Ryssland, utan att skicka svensk trupp, till exempel:
• exportera defensiva vapen till Ukraina
• stödja Ukraina med gåvor
• bistå Ukraina med förmånliga krediter
• avsluta alla affärsförbindelser med Ryssland som Sverige som stat kan påverka
• omedelbart återuppta Sveriges Radios sändningar på ryska, som obegripligt avvecklades 2016
• stödja Estland, Lettland och Litauen, som riskerar att bli Rysslands rov
• stärka det svenska försvaret i allmänhet och på Gotland i synnerhet
• stärka det militära samarbetet med alliansfria Finland
• anta en ”Nato-option” och ta säkerhets- och försvarspolitiska steg samordnat med Finland.

Jörgen Bengtson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *