Så står då Oskarshamn 3 igen – Sveriges största kärnkraftsreaktorer – på grund av ett okänt turbinfel. Den är en av Sveriges ”säkra” kärnkraftsreaktorer, som ger oss ”stabilitet” och ”planerbarhet” i elproduktionen. En kärnreaktor är utslagen. Jämför det med ett vindkraftverk, och tydligheten i sårbarhet med kärnkraft blir mycket tydlig. Lägg sedan till kriget i Ukraina, och skillnaden blir än större.

Oskarshamn 3 har – när den fungerar – en effekt på 1 400 megawatt (MW). Den producerar el motsvarande årsförbrukningen för 500 000 villor.

Oskarshamn 1 och 2 är inte längre i bruk, så där riskerar inte det okända turbinfelet i Oskarshamn 3 att ställa till stora problem för elproduktionen.

Ringhals 4 står sedan tidigare stilla, till följd av långvarig reparation. 

Därmed är drygt en tredjedel av kärnkraftselen utslagen. I dag är bara fyra kärnkraftsreaktorer i drift: tre i Forsmark och en i Ringhals.

Under tiden ökar vindkraften hela tiden i elproduktion. Därmed minskar sårbarheten. Planerbarheten blir knappast sämre än vad den är med gamla kärnkraftsreaktorer, som hela tiden får oplanerade stopp eller planerade som också gör att planerbarheten försvinner.

Så här ser fördelningen ut för elproduktionen i dag klockan 18.15, enligt elen.nu:
• vattenkraft: 10 024 MW, 52,7 procent
• kärnkraft: 4 152 MW, 21,8 procent
• vindkraft: 3 608 MW, 19 procent
• värmekraft: 805 MW, 4,2 procent
• solkraft och ospecificerat: 438 MW, 2,3 procent

Totala produktionen är 19 027 MW och konsumtionen 16 042 MW. Mellanskillnaden exporterar Sverige till andra länder, 2 986 MW, alltså 15,7 procent av produktionen i denna stund.

Jörgen Bengtson
Bild: Elen.nu

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *