I dag presentera två tidigare försvarsministrar, Björn von Sydow (Sverige) och Jan-Erik Enestam (Finland), ett radikalt förslag: ”Sverige och Finland bör permanent basera och utbilda personal och förband i respektive grannland”.

De konstaterar att Sverige och Finland har ett mer omfattande försvarssamarbete än vad något av länderna har med andra stater eller organisationer. De föreslår inte bara ett fördjupat samarbete med gemensam utbildning och permanenta gemensamma baser, utan kommer också med mer detaljerade förslag. De ger tre konkreta exempel:

”Det skulle till exempel kunna innebära att regementet i Arvidsjaur och jägar­brigaden i Sodankylä utbildar ett kompani vid respektive garnison. Finland i Sverige och Sverige i Finland. På liknande sätt skulle man kunna göra mellan amfibie­bataljonen i Berga och dess motsvarighet vid Nylands brigad i Finland. På samma sätt skulle man inom flyg­strids­krafterna kunna etablera verksamhet vid flottiljer i respektive grannland.”

Förslaget är utmärkt!

Två alliansfria länder, som tidigare varit en stat, bör gå vidare på denna väg. Det skulle vara ett styrkebesked mot omvärlden, främst Ryssland. Finland lät – till skillnad från Sverige och de flesta andra västländer – bli att rusta ner sitt försvar efter Berlinmurens fall och Sovjetunionens upplösning.

Finland kan sin geografi och har lärt sig av sin historia allt sedan landet i ett frihetskrig, som också blev ett blodigt inbördeskrig, frigjorde sig från Ryssland under Carl Gustaf Emil Mannerheims ledning. Sedan kom ytterligare tre krig för Finland, där Mannerheim ledde försvaret av landet.

När det begav sig efterlyste Mannerheim ett finskt-svenskt samarbete, som aldrig blev verklighet. Nu är det hög tid att förverkliga detta, som skulle öka båda staters säkerhet i en osäker värld.

Jörgen Bengtson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *