Vi är mitt uppe i coronapandemins fjärde våg, nu med det mer smittsamma omikronviruset. Världen runt omkring Sverige är hårdare ansatta än vi är. Sverige har viss respit på grund av långsammare spridning, där hög andel av befolkningen som är immuniserad spelar roll.

Nu finns det mer än en av oss hobbyepidemiologer, som tycker att det fortfarande saknas en del i den svenska strategin, för att vi ska känna att den är helt rätt.

Här är mina sex krav på vad regering och Folkhälsomyndigheten snarast bör göra.

• Inför krav på obligatoriskt munskydd i kollektivtrafiken alla tider på dygnet. Nu fungerar det inte, därför måste det bli ett krav att bära munskydd så fort man stiger ombord på buss, tåg, tunnelbana eller liknande. Så har det varit i flygtrafiken i Sverige en längre tid. Så är det i nästan alla andra länder i alla former av kollektivtrafik och många andra sammanhang också. När jag i rusningstrafik den 17 december åkte buss i Stockholm, var jag enda trafikant med munskydd på den bussen. Det säger mycket om hur det inte fungerar.

• Inför krav på vaccinationsbevis i alla sammanhang med större folksamlingar inomhus. Det viktiga är att kravet på vaccinationsbevis finns för restauranger, biografer, teatrar, idrottsevenemang, större butiker och andra tillställningar där människor samlas. Gränsdragningen överlåter jag åt expertisen att bestämma. Återigen är detta regel i många länder. När Agneta och jag själv upplevde detta på biobesök på annandag jul, kunde vi både konstatera att det fungerade smidigt och bra på alla sätt.

• Ställ krav på att alla personal inom stat, region, kommun och privata utförare, som möter människor i sin yrkesutövning, har vaccinationsbevis. Detta krav måste gälla utan undantag, för att skydda våra svagaste och mest sköra; dessa har dessutom vanligen inte något alternativ till den vård och omsorg de behöver och måste därför vara så säkra de någonsin kan. För mig som har en nittioåttaårig mamma på särskilt boende, känns detta inpå bara kroppen.

• Inför så snart som möjligt krav på tre vaccinationsdoser för att vaccinationsbeviset ska vara giltigt. Det är först vid tre doser, som skyddet verkar vara rimligt bra mot spridning av omikronviruset. Det är också nödvändigt att korta tiden mellan andra och tredje dosen, som i Sverige är fem eller sex månader, men i andra länder är kortare.

Börja erbjuda vaccin till alla från fem års ålder. Det finns godkänna vaccin för detta. Sverige är världsledande i barnvaccination, så vaccination från fem års ålder borde inte vara något praktiskt eller ideologiskt problem. Självklart ska vaccinationen vara frivillig.

Ge fjärde påfyllnadsdos så snart som möjligt – börja med vårdpersonal och utsatta grupper. Israel har börjat ge fjärde dos. Forskningen visar att inom många områden behövs det fyra eller flera doser för att bygga upp immunförsvaret.

Jag förordar alltså inte stora inskränkningar i livet för dem som är fullvaccinerade. Däremot får de som inte vill eller kan vaccinera sig, finna sig i inskränkningar, på samma sätt som exempelvis personer, som saknar körkort för bil, får finna sig i inskränkningar.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *