I dag den 28 februari 2021 sätter vi punkt för en framgångsrik årsstämma med Bygderådet i Hudiksvalls kommun. Lisa Holmberg, Norrbo, avgår efter två år som mycket bra ordförande. Nu tar Leif Björklund, Delsbo, över.

Lisa stannar kvar som ledamot i styrelsen, vilket glädjer oss. Totalt utvidgar vi styrelsen till 13 ledamöter och fyra ersättare, och får därmed ännu bättre geografisk täckning.

Jag känner mig extra stolt över framgången för Kommunbygderådet, som vi ofta kallar det, eftersom jag startade verksamheten. Jag var ordförande för den arbetsgrupp som ledde fram till bildandet.

Här kommer kort dess historia:

2016: Samling i Sörforsa om landsbygdsutveckling. Jag ställer frågan om vi ska bilda bygderåd och får positivt svar från alla.

2018: Landsbygdsriksdag i Örnsköldsvik maj. Möte i Hudik 14 juni om kommunbygderåd, som väljer arbetsgrupp med mig som ordförande, med uppdrag att ta fram stadgar, formulera mål, föreslå medlemskriterier samt föreslå styrelse och andra funktioner.

2019: Möte i Hudik 7 mars bildar byalag och andra lokala utvecklingsgrupper Bygderådet i Hudiksvalls kommun. I arbetet inför konstitueringen betonar arbetsgruppen att Bygderådet ska ha god representativitet avseende geografi, organisationer, kön och ålder, där vi utgår från kommunens socknar grupperade i fyra geografiska kluster plus själva staden Hudiksvall:
• Delsbo, Bjuråker, Norrbo
• Forsa och Hög
• Hälsingtuna, Idenor, Rogsta
• Enånger, Njutånger

2020: Vi arbetar i många arbetsgrupper och gentemot kommunen (Bygdeforum). Under 2020–2021 finns följande arbetsgrupper: skolstruktur, infrastruktur, strandskydd, gröna näringar, översiktsplan, landsbygdsstrategi, landsbygdssäkring av beslut och Bygdeforum. Dessutom arbetar vi med medlemsrekrytering.

Bygderådet i Hudiksvalls kommun samlar landsbygd, småorter och tätorter utanför stan – sex av tio hudiksvallsbor bor utanför Hudiksvalls stad (tätort). Bygderådet ska vara påtryckargrupp mot kommun, myndigheter och företag ur landsbygdsperspektiv. Bygderådet ska arbeta nära kommunen med att utveckla hela kommunen och bidra till att kommunen också växer utanför staden.

Bygderådet ska, enligt stadgarna, ”främja en långsiktig, positiv och hållbar lokal utveckling i hela kommunen, med huvudfokus på landsbygd.” Bygderådet i Hudiksvalls kommun vill

Medlemmar i Bygderådet i Hudiksvalls kommun är nätverk, ideella föreningar, samfällighetsföreningar, andra ekonomiska föreningar, stiftelser eller bolag av flera företag – men inte enskilda företag.

Bygderådet i Hudiksvalls kommun är en del av riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Den består av länsbygderåd – i Gävleborg X-ing – och riksorganisationer. Bygderådet är på kommunal nivå motsvarigheten till länsbygderåd på regional nivå.

Bygderådet i Hudiksvalls kommun har egen Facebooksida.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Inlägget uppdaterat 26 oktober 2021

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *