Northvolt Ett börjar producera litiumjonbatterier vid årsskiftet. När anläggningen utanför Skellefteå är fullt utbyggd, kommer den att bestå av fem produktionslinor, som är mycket större än ursprungsplanen.

Cirka 80 procent av batterier ska gå till fordonsindustrin och 20 procent till batterilager och eldriven utrustning av olika slag. Battericellerna tillverkas i Skellefteå och sätts sedan ihop till olika batteripaket i Gdansk.

Northvolt Ett är en 500 000 kvadratmeter stor yta – stort som Gamla stan i Stockholm – strax utanför Skellefteå. Fabrikens fem produktionslinor ska göra ”världens grönaste batterier”, berättar Malin Burlin Lundmark för mig och andra gäster från AB Hudiksvallsbostäder.

Northvolt AB är en remarkabel satsning i Skellefteå, där kommunen kom in mycket sent i processen men kunde peka på styrkor:
• stor rådighet över lokala förhållanden
• 100 procent grön el från kommunala Skellefteå Kraft med stora mängder vatten- och vindkraft
• Rönnskärsverken nästgårds för återvinning av metaller
• Hamn en mil bort för in- och utskeppning.

Fabriken kommer att stå för tre procent av Sveriges elförbrukning och kommer årligen att producera batterier med kapacitet på 60-70 GWh.

Skellefteås kommunstyrelseordförande, Lorents Burman, berättade dessförinnan om Skellefteås industriella resa:

– Resan började 1907, när Skellefteå Kraft byggde sitt första vattenkraftverk. I december 1924 hittade Boliden guld utanför samhället. Industrialismen började, säger Lorents Burman, som en stund senare berättar om när Northvolt kom in i bilden.

– Northvolt pekade ut 20 kommuner, 41 kommuner räckte upp handen, vi var en av de sista, i juni  2017 plockade Northvolt ut två platser, Skellefteå och Västerås, berättar kommunalrådet.

Varför valde Northvolt just Skellefteå?

– Vi hade rådighet över platsen, egen mark, egen energi, tillgång till regionala energinätet, kommunal hamn, kommunalt bussbolag, kommunalt bostadsbolag. Northvolt kunde prata med en part, säger Lorents Burman. 

Men även den fysiska miljön, kulturen och människors förhållningssätt spelade in. Northvolts grundare Peter Carlsson tycket om vad han såg i Skellefteå.

– Vi presenterade planerna för Sara kulturhus för Peter Carlsson, som sa att det behövs mervärde för att flytta till Skellefteå. ”Precis det där huset har det”, lade han till, berättar Lorents Burman.

En viktig del är att befolkningen var för projektet. Peter Carlsson berättade hur intresserad befolkningen var vid miljösamråd, vilket var en avgörande faktor för Northvolt. I en undersökning tyckte 93 procent att ”det är en fantastiskt spännande resa” med Northvolt, bara sju procent var negativa, enligt Lorents Burman.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *